اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز

اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز
بنابر تصمیم شورای اموزش موسسه،دانشجویان برتر رتبه های اول تا سوم هر ترم در هر رشته و‌گرایش،از تخفیف شهریه ترم بعد برخوردار می شوند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.