اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز

اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز
بنابر تصمیم شورای اموزش موسسه،دانشجویان برتر رتبه های اول تا سوم هر ترم در هر رشته و‌گرایش،از تخفیف شهریه ترم بعد برخوردار می شوند.

نظرات برای این پست بسته شده است.