ليست مقاله هاي منتشر شده دانشجويان موسسه آموزش عالي فارابي

نام دانشجوسال وروداستاد راهنماعنوان مقالهناشر
مهدی بنایی قلعه94نازنين تيموريبررسی رابطه یادگیری سازمان های امدادی با نقش مدیریت منابع
انسانی
کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابدای و علوم اجتماعی مشهد
مهدی بنایی قلعه94فاطمه سليماني روزبهانينقش مديريت دانش در کارايي عمليات هاي تيم هاي امداديکنفرانس بين المللي مديريت صنعتي
يوکابد ولي زاده93لطف اله علي پورراهکارهاي موثر بر کاهش مقاومت در برابر تغيير از ديدگاه محققان ايرانيکنفرانس بين المللي نخبگان مديريت
سرور زابلی93فاطمه اسکندرارزیابی عملکرد شرکت ویرگو با استفاده ی از رویکرد تصمیم گیری چند معیارهکنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
مهدی رشیدی النگه94فاطمه سلیمانی روزبهانیارائه مدلی کاربردی برای شناسائی، طبقه بندی و بکارگیری دانش تصریحی در سازماناولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
غلامرضا نصرتی93زهرا خدادادی دهکردی، زهرا علی باباییمدیریت پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان همدان بر اساس استاندارد PMBOK و مدلAPOنخستین کنفرانس بین المللی پارادایم نوین مدیریت- هوش تجاری و سازمانی
غلامرضا نصرتی93دکتر لیلا جنتیضرورت بکارگیری فناوری اطلاعاتی بویژه سیستم های اطلاعات یکپارچه ERP در سازمانهای خدمات رساناولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی
غلامرضا نصرتی93کیارش جهانپورمروری بر کاربردهای داده کاوی در مدیریت شرکت آب و فاضلاب ؛ روش ها والگوهااولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی
سمیه معظمی گودرزی93لطف اله علی پورنقش خلاقیت مدیران در موفقیت مهندسی مجدد سازمانهای ایرانینخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی
هانيه ضيائي سروينه باغي93زهرا خدادادی دهکردیریسک و مدیریت ریسک در پروژه‎های ERPکنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
داریوش حجرگشت93زهرا خدادادی دهکردیاستراتژی تسهیم دانش در سازمان های پروژه محوردومین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه
غلامرضا نصرتی93دکتر علیرضا همتیتاثیر شبیه سازی در تصمیم گیری مدیراناولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی
سيمين مختاري93لطف اله عليپوربررسی تاثیر استراتزی نام تجاری بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی)اولین همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت
حميده رحيمي93لطف اله عليپورتاثير عناصر آميخته بازاريابي بر استراتژي فروش محصولات سازمان(مورد مطالعه: شرکت مهرام)اولین همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت
مريم سادات ميرزاده93لطف اله عليپورمدیریت تحول وتاثیر آن بر بهبود عملکرد کارکناننخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوش تجاری و سازمانی
معصومه دشمن لي93لطف اله عليپوربررسی رابطۀ بين سلامت اجتماعی كاركنان با تعهد و تحول سازمانیmanagement, Economics, Accounting, and humanities at the Beginning of Third Millennium
سودابه ربيعي93لطف اله عليپورتاثیر قوانین استخدامی بر افزایش سطح مشترک منافع بین کارکنان و سازماناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
جواد رحيم93لطف اله عليپوربررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکناناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
معصومه خداکرمي93عليرضا همتيتاثیر فناوری اطلاعات در بازاریابی سبزاولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری
معصومه خداکرمي93عليرضا همتيترازیابی و مقایسه پایگاه های اطلاعاتی با توجه به ماهیت داده ها در سازمان ها و بنگاه های اقتصادیاولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری
رضا گل محمدي93-تدوین استراتژی های کسب و کار و وظیفه ایاولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی
رضا گل محمدي93لطف اله عليپوربررسي نقش مديريت منابع انساني در بهره وري نيروي انساني (مورد مطالعه: موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه شمال غرب کشور)اولين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع،مديريت و حسابداري
مريم سادات ميرزاده93-کانال هاي توزيع کالا و نقش آن در توسعه فروش و بازاريابيدومين کنفرانس صنعت پخش ايران
سرور زابلي93لطف اله عليپورنقش رضايت شغلي بر شادکامي منابع انسانيکنفرانس ملي آموزش و توسعه منابع انساني
سهيلا آزاده92-استفاده از استاندارد مدیریت امنیت اطلاعاتکنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران
آرميتا هوشمندکيا92عليرضا خزايي- دکتر عليرضا ربيعرتبه­ بندی عوامل مؤثر بر ایمنی کارکنان در صنعت نفتدومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی (ترکیه، استانبول)
محمد جواد ابراهیم شمیرانی92دکتر علیرضا همتیاهمیت داده کاوي در مدیریت منابع اطلاعات سیستم بانکی ایراناولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
محمد جواد ابراهیم شمیرانی92فاطمه سلیمانی روزبهانیدر بانک هاي ایرانی (KM) چالش هاي استقرار مدیریت دانشاولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
محمد جواد ابراهیم شمیرانی92ساناز نیک قدم حجتیدر نظام آموزش عالی ایران ERP چالش ها و راهکارهاي مدیریت پروژه هاياولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
محمد جواد ابراهیم شمیرانی92-موانع استقرار نرم افزار هاي يکپارچه در امور مالي سازمان هاي دولتي ايرانکنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع
سهيلا آزاده92دکتر علیرضا ربیع- علیرضا خزاییRanking Factors Affecting Supply Chain Management in IndustriesInternational Journal of Economics, Commerce and Management
سهيلا آزاده92دکتر محمدرضا ياورزادهInvestigating The Effects of Knowledge Management to Customer Relationship Management (Case Study: Bank Saderat under The Supervision of Central Tehran Branch)International Journal of Social Sciences and Humanities Research
محمود دشت بزرگ92دکتر محمدرضا ياورزادهMeasurement of organizational maturity in knowledge management implementationInternational Journal of Economics, Commerce & ManagementInternational Journal of Economics, Commerce & Management
مهدي مقدسي92-تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد و ساختار سازمانیدومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
مهدي مقدسي92-تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر بهره وری صنایعدومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
فرزانه آذری یکتا92دکتر محمد رضا یاورزاده- دکتر یاشار سلام زادهDevelopment of a Model for Identification of Reasons for Deviation in ForecastsJournal of Research in Business, Economics and Management
مهدي مقدسي-سعيد محمودي دوغايي92دکتر عليرضا خزاييبررسي تاثير اجراي 5s بر ايمني کارمندان (مورد مطالعه:سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي)کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد وحسابداري
سهيلا آزاده92دکتر عليرضا خزاييبررسی تاثیرفناوري اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع(مورد مطالعه:بانک صادرات سرپرستی مرکز تهران)کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد وحسابداري
ليلا آقايي- شقايق منصوريان معين-مريم سادات ميرزاده93-تاثير فرهنگ بر رفتار سازمانيدومين کنگره علوم رفتاري
مريم سادات ميرزاده93دکتر ساناز نيک قدم حجتيچالش های پیاده سازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای ایرانی وراهکارهای مقابله با آنهاکنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت
سيد هادي موسوي نيا93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی نقش مدیریت دانش دربهبود فرایند آموزش دانشجویان دوره روزانه دانشگاه های مادراولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
سيد هادي موسوي نيا93دکتر ساناز نيک قدم حجتيشبکه هاي اجتماعي وب محور ابزار نوپاي انتقال و آموزش دانش هاي بنيادياولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
زينب محسن زاده92دکتر محمدرضا ياورزادهتاثير فرهنگ سازماني بر خلاقيت کارکنان(مورد مطالعه: شرکت لاستيک بارز)کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع
نسيبه رهبر نودهي92دکتر ساناز نيک قدم حجتيThe use of Monte Carlo simulation in quantitative risk assessment of IT projectsInternational Journal of Advanced Networking and Applications
نسيبه رهبر نودهي- مريم حيدري92دکتر عليرضا همتيبررسی کاربری تکنیکهای داده کاوی در ارتقای موثر مدیریت ارتباط با مشتریانکنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت
داريوش حجرگشت93دکتر محمدرضا ياورزادهتاثير آموزش کارآفريني در دانشگاه علمي-کاربردي بر کارآفريني دانشجوياناولين کنفرانس سراسري مديريت و کارآفريني درشرايط اقتصاد مقاومتي
علیرضا صبوری92دکتر محمدرضا ياورزادهرزیابی عوامل موثر بر ایمنی کارکنان در صنعت گاز(مطالعه موردی:شرکت گاز خراسان رضوی)ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
نسيبه رهبر نودهي92دکتر فاطمه سليماني روزبهانيوب معنایی پیشران مدیریت کارای دانش در پورتالهای اطلاعات سازمانیمجله علمی تخصصی پژوهشها مدیریت و حسابداری
جواد رحيم93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي رابطه بين نارضايتي شغلي و سلامت عمومي کارکناناولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
سيد هادي موسوي نيا93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی نقش مدیریت دانش دربهبود فرایند آموزش دانشجویان دوره روزانه دانشگاه های مادراولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
سيد هادي موسوي نيا93دکتر ساناز نيک قدم حجتيشبکه هاي اجتماعي وب محور ابزار نوپاي انتقال و آموزش دانش هاي بنيادياولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
مهدي قوي پنجه92دکتر ساناز نيک قدم حجتينقش سیستم­های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان­هااولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
مهدي قوي پنجه92دکتر ليلا جنتيبکارگيري سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان به منظور کسب مزيت رقابتيکنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات
داريوش حجرگشت93-چالش هاي پیاده سازي فناوريRFID در فروشگاه هاي خرده فروشی و راه کارهاي مقابله با آنهااولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی
ساره شهداب لنگرودي92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی درک کاربران از سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنانکنفرانس بین المللی مدیریت، حسابدای و علوم اقتصادی جزیره کیش
ساسان شافعي92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي رابطه کيفيت ارائه خدمات و رضايتمندي مشتريان، مطالعه موردي:شرکت مخابرات گيلاناولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
هانيه ضيائي سروينه باغي92دکتر محمدرضا ياورزادهشناسايي عواملکاهش مقاومت کارکنان در پياده سازي مديريت دانشدومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم انساني
مريم سادات ميرزاده92دکتر ساناز نيک قدم حجتيچالش هاي پياده سازي سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري در سازمانهاي ايراني و راهکارهاي مقابله با آنهاکنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت
ليلا آقايي- شقايق منصوريان معين-مريم سادات ميرزاده92-تاثير فرهنگ بر رفتار سازمانيدومين کنگره بين المللي علوم رفتاري
زهره قره چايي92دکتر ساناز نيک قدم حجتيداده کاوي ابزار جذاب رتبه سنجي اعتباري مشتريان جهت ارتقا مديريت روابط مشتريان سازمان هاکنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات
عليرضا حجازي اصفهاني92دکتر ساناز نيک قدم حجتيEffect of ERP software in the agility of small organizations Studied: Samim Co.The 5th International Conference onEconomics, Management and Agricultural Sciences
سهيلا آزاده92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری، مطالعه موردی: بانک صادرات سرپرستی مرکز تهراندومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
سهيلا آزاده92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی عوامل موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی و تجاری سازیکنفرانس بین المللی حسابداری،حسابرسی، مدیریت و اقتصاد
يوکابد ولي زاده93دکتر ساناز نيک قدم حجتيارزيابي اقتصادي مدل تلفيقي سيستم هاي GPS، GIS، GSM در مديريت منابع آب زيرزميني ايراندومين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيک هاي مديريت
حسين عليدوست93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی تاثیر انگیزه کارکنان در تحقق اهداف سازمانی، مطالعه موردي دادگستري کل استان گیلان(کارکنان مرکز استان)اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
سرور زابلي93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی نقش فرهنگ در بهبود عملکرد فرآیندهاي مدیریتیاولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
احد افسون92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر ابعاد عملکرد سازماني، مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي شهر اردبيلاولين همايش بين المللي حسابداري، حسابرسي، مديريت و اقتصاد
محمد قرباني93دکتر محمدرضا ياورزادهمدیریت ارتباط با مشتري و نقش فنآوري اطلاعات در پیشبرد آن، مطالعه موردي : اداره کل پست استان همداناولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
ليلا آقايي93دکتر محمدرضا ياورزادهبرنامه ریزي استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد کارکناناولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
حسين کياني سام92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی رابطه توانمندسازي کارکنان و کیفیت محصولات تولیدي(مطالعه موردي شرکت خودروسازي سایپا)اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
حمیده کریمی93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی نقش توسعه شخصیت فردي کارکنان و مدیران درموفقیت سازماناولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
معصومه خداکرمي93دکتر ساناز نيک قدم حجتيمهندسي اجتماعي مخرب ضعيف ترين حلقه امنيتي کارت هاي الکترونيکي بانکياواين همايش بين البللي حسابداري، حسابرسي، مديريت و اقتصاد
معصومه خداکرمي93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي رابطه ابعاد جذابيت وظيفه اي بر رضايت شغلي کارکنانکنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و سيستم هاي مالي
هانیه ضیائی سروینه باغی93دکتر ساناز نیک قدم حجتیشناسایی و تعیین راهکارهاي پیاده سازي موفق مدیریت دانش در سازمان هااولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربیتی
نادر فرحناکی92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی تاثیر نگرش کارآفرینی در عملکرد صنایع تولیدي کوچک، مورد مطالعه : شرکت سایپا شهرستان لنگروداولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربیتی
نادر فرحناکی92دکتر محمدرضا ياورزادهتأثیر آموزش ضمن خدمت منابع انسانی بر بازدهی کارکنانکنفرانس بین المللی مدیریت، حسابدای و علوم اقتصادی جزیره کیش
روزبه شهريارزاد93دکتر محمدرضا ياورزادهنقش فناوری اطلاعات در بهبود پاسخگویی به مشتریان در صنعت بانکداریاولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
رضا گل محمدي93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان، مطالعه موردی: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه شمال غرب کشوراولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
مهران يوسف نيا93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی شاخص های موثر در نظام تشویق و تنبیه و ارزیابی عملکرد دوره ای، مطالعه موردی: گروه تجاری هلدینگ دریایی ایراناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
عليرضا حجازي اصفهاني93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر سبک رهبریاولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
مهشيدالسادات حسيني نژاد92دکتر محمدرضا ياورزادهشناسایی و بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی تولیدکنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
يلدا بادي اللهي92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي تاثير يادگيري الکترونيک بر تحول سازماني؛ مطالعه موردي:شرکت نفت استان گيلاناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
غلامرضا نصرتي93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي تاثير وضعيت استخدامي بر رضايت شغلي کارکناناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
حامد اکبري93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی تأثیر شایسته سالاري بر رضایت مندي کارکناناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
زهره اکبري93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي تاثير جو سازمان برعملکرد کارکنان، مطالعه موردي: شرکت سهامي فرش ايراناولين همايش ملي ايده هاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد
آزاده وجودي93دکتر محمدرضا ياورزادهتاثير الگوي رفتار سازماني بر فرايند گرايي سازمان، مطالعه موردي: گروه صنعتي لاستيک بارزاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
فريبا فهيمي93دکتر محمدرضا ياورزادهتاثير فشارهاي شغلي بررضايت شغلي بين کارکناناولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
بنفشه عقبائي93دکتر محمدرضا ياورزادهرابطه اعتياد به کار با ويژگي هاي رفتاري کارکنان، مطالعه موردي: پا تي کا پوشاکاولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
حسن پورعلي فومني93دکتر محمدرضا ياورزادهمديريت ريسک و نقش آن در کسب و کار الکترونيکاولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
سودابه ربيعي93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي نقش مديريت منابع سازمان(ERP) بر هوشمندي کسب و کار(BI)اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
غلامرضا محمدی حسن آبادی92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وري در شرکت ساپکواولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
مهدي قوي پنجه92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسی مولفه هاي تاثیر گذار بر عملکرد کارکناناولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
شيوا ملکي92دکتر محمدرضا ياورزادهرتبه بندی موانع پیاده سازی مدیرت دانش در صنایع با استفاده از تکنیک تاکوچی: مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنااولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي
سعيد گودرزوند چگيني93دکتر محمدرضا ياورزادهتأثیر سرعت ارائه خدمات بر رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی : بانک پارسیان شعبه طالقانی قزوین)اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
آرميتا هوشمندکيا92دکتر محمدرضا ياورزادهتاثیر رابطه ی سیستم مدیریت کیفیت با بهره وری در صنایع هوایی(مطالعه موردي: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران)اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
سعيد محمدي دوغايي92دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي رابطه بين خلاقيت و انگيزه کارکنان براي نوآوري در سازمان(مطالعه موردي: پروژه نيروگاه سيکل ترکيبي پرند)کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
ندا بشاک93دکتر محمدرضا ياورزادهبررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي کارکنان و تعارض سازماني (مطالعه موردي: شرکت ملي نفت - نفت خزر)کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش
مهدي مقدسي92دکتر محمدرضا ياورزادهررسي رابطه توانمندسازي منبع انساني و بهبود کيفيت کار در سازمانکنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و علوم اقتصادي جزيره کيش
محمد جواد ابراهیم شمیرانی92دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی - دکتر ساناز نیک قدم حجتیتاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی کارکنان موسسات آموزش عالیاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران
مریم حیدری92دکتر لیلا جنتیبررسی چالشهای امنیتی موجود در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی بر بستر رایانش ابریکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اقتصاد
سید هادی موسوی نیا93-مدیریت منابع انسانی راز اقتدار در بازارهای هدفاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
سید هادی موسوی نیا93-بررسی نقش آینده پژوهی در مدیریت بحران سازمانیاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
سید هادی موسوی نیا93-بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمنداناولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
سید هادی موسوی نیا93-بررسی نقش آموزش الکترونیکی در فرآیند مدیریت دانش سازمانیاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
سید هادی موسوی نیا93-خصوصیات تأثیرگذار رهبران دانشی بر ارتقاء مدیریت دانش سازمانیاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
سید هادی موسوی نیا93-سرمایه فکری و نقش آن در مدیریت تحولدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
سید هادی موسوی نیا93-بررسی راهکاری بهبود زنجیره تأمین مالیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
سید هادی موسوی نیا93-نقش آینده پژوهی در تغییر رویکرد شیوه آموزشدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
سید هادی موسوی نیا93-سرمایه فکری و نقش آن در ارزش آفرینی سازمانیاولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
سهیلا آزاده92-RFID Technology hidden loop to optimize energy intelligent building productive and non-productiveIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
سهیلا آزاده92-فناوری RFID حلقه پنهان بهینه سازی انرژی ساختمان­های هوشمند مولد و غیر مولدکنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران
مریم حسینی92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر نظام ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی سازمان (مورد مطالعه: اداره کل بهزیستی استان اصفهان)دومین همایش داخلی حسابداری، مدیریت و اقتصاد
مریم حسینی92مهندس حسن علی آبادیبازاریابی بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی و عوامل موثر بر آناولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
مریم حسینی92مهندس حسن علی آبادیبررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری (مطالعه موردی : اداره کل بهزیستی استان اصفهان)سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت
مريم حسيني92دکتر محمدرضا ياورزادهAssessing the Effect of Job Rotation on Individual and Organizational Consequences Case Study: Isfahan State Welfare OrganizationDAV International Journal of Science(ISI)
وحیده زاهدی92دکتر محمدرضا یاورزادهشناسایی راههای حمایت از شرکتهای دانش بنیان (درسهایی از کره جنوبی و مکزیک)همایش ملی اقتصاد دانش بنیان، معبر اقتصاد مقاومتی
احمد محمدی فرد92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر عدالت سازمانی بر میزان سود اوری سازمان (مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی شهرستان کوهدشت )اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
محمد علی محمد زاده92دکتر محمدرضا یاورزادهسنجش رابطه میان سبکهای رهبری ورضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز)کنفرانس بین المللی اقتصاد،حسابداری،مدیریت وعلوم اجتماعی
محمود دشت بزرگ92دکتر محمدرضا یاورزادهنقش مدیریت تحول در توسعه فناوری صنعت برق کشور، مطالعه موردی: نیروگاه زغال سوز طبساولین سمپوزریوم بین المللی علوم مدیریت
عباس پورمختاری اردکانی92دکتر محمدرضا یاورزادهچارچوبي جهت بررسي ارتباط بين عوامل موثر در بهره وري منابع انساني با چابکي سازماني(مطالعه موردی:سازمان امورمالياتی شهرستان اردکان)دومین همایش مدیریت ،حسابداری واقتصاد دانشگاه آزاداسلامی واحد نطنز
رضا اسکویی92دکتر محمدرضا یاورزادهسنجش رابطه میان سبکهای رهبری ورضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز)کنفرانس بین المللی اقتصاد،حسابداری،مدیریت وعلوم اجتماعی
سهیلا قریشی92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری شغلی منابع انسانی سازماناولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
فرشید موفق92دکتر محمدرضا یاورزادهتاثير رفتار شهروندی سازماني بر ارتقاء سطح خدمت رساني نهادهاي حمايتي (مطالعه موردي كميته امداد استان اردبيل)اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
مرجان فنایی اقدم92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی در رسیدن به اهداف سازمان(مطالعه موردی : سازمان توسعه تجارت ایران)اولین همایش ملی دستاورد های نوین در علوم مدیریت و حسابداری
رقیه حسینی92دکتر ساناز نیک قدم حجتی-مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار سازمانهای خصوصی و میزان رضایت مندی شغلی کارکنان: مطالعه موردی بخش فناوری اطلاعات شرکت نگین پارساولین همایش ملی مدیریت تحول در سازمانها با رویکرد مدیریت تحول
مریم حیدری92دکتر ساناز نیک قدم حجتی -مطالعه تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر فرایند های گردشگریکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها
ریحانه آزاد92دکتر ساناز نیک قدم حجتی -بررسی تاثیر پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر ارتقاء مهارتهای مدیریتی :مطالعه موردی شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگادهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
فاطمه رضایی کلج92دکترمحمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهینه سازی مصرف انرژی خورشیدیکنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
فاطمه رضایی کلج92دکتر محمد رضا یاورزادهبررسی تاثیر نفوذ سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بهره وری در سازمان­هاسومین همایش ملی علوم نوین
فاطمه رضایی کلج92دکترمحمد رضا یاورزادهنفوذ فناوری اطلاعات بر وضعیت آلودگی هواکنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی
فاطمه رضایی کلج92دکتر محمد رضا یاورزاده-تئوری بازی ها و پیش بینی رویدادهای آیندهکنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
فاطمه رضایی کلج92دکتر ساناز نیک قدم حجتی-فناوری اطلاعات ، توسعه دهنده کارآفرینی استراتژیکاولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
فاطمه رضایی کلج92دکتر محمد رضا یاورزادهآینده پژوهی از قابلیت فردی تا اجتماعیسومین کنفرانس ملی آینده پژوهی
فاطمه رضایی کلج92دکتر محمد رضا یاورزادهبرنامه ریزی منابع سازمان، پیشرانِ توانمند سازی منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی پایداراولین کنگره سراسری فناوری­های نوین ایران
فاطمه رضایی کلج92دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیتاثیر شیوه ارزیابی مدیریت دانش بر توانمند سازی منابع انسانی در سازمان (با رویکرد کارت امتیازی متوازن)هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
مریم نیکجو92دکتر ساناز نیک قدم حجتی- دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیچاالش های خلاقیت پایدار سازمانی در سازمانهای دولتی و راهکارهای آناولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
زهرا علی بابایی92دکتر ساناز نیک قدم حجتیتوسعه فناوری شناسایی با فرکانسهای رادیویی در مدیریت کسب و کار هوشمنداولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
زهرا علی بابایی92دکتر ساناز نیک قدم حجتیRadio Frequency Identification Technology Development in Business intelligenceAcademic Journal of research in Economics& Management-International Journal
زهرا علی بابایی92دکتر محمد رضا یاورزادهمجموعه روش‌های پیش بینی چگونه برگزیده شده اند؟سومین همایش ملی آینده پژوهی
زهرا علی بابایی92-RFID Technology hidden loop to optimize energy intelligent building productive and non-productiveIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
زهرا علی بابایی92-فناوری RFID حلقه پنهان بهینه سازی انرژی ساختمان­های هوشمند مولد و غیر مولدکنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران
زهرا علی بابایی92-فناوری RFID حلقه پنهان بهینه سازی انرژی ساختمان­های هوشمند مولد و غیر مولدکنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران
زهرا علی بابایی92دکتر ساناز نیک قدم حجتی- دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیتبیین جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک در چالشهای سایبری بانکداری مجازیکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنابع
زهرا علی بابایی92-تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر ساختار سازمانی و نیروی انسانی با رویکرد سازمان مجازیششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
زهرا علی بابایی92دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی- دکتر ساناز نیک قدم حجتیتبیین جایگاه مدیریت دانش در راستای دستیابی به تعالی فرهنگ سازمانی با رویکرد منابع انسانیسمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
زهرا علي بابايي92دکتر علیرضا همتیارائه یک استراتژی مدیریتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با استفاده از تکنیک های داده کاویکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
زهرا علي بابايي92دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیبکارگيري فناوريRFID در دولت الکترونيک:مسائل و چالشهامجله پژوهش هاي مديريت و حسابداري‎
زهرا علي بابايي92دکتر ساناز نيک قدمبررسي تطبيقي استاندارهاي مديريت پروژه Iso 21500 و PMBOK با رويکرد ISMSمجله پژوهش هاي مديريت و حسابداري‎
زهرا علي بابايي92-بررسی میزان کاهش گسست نسلها در تقابل سواد رسانه ای و فضای مجازیهمایش گسست نسلها، چالش ها و راهکارها در آموزش و پرورش
نسيبه رهبر- زهرا علی بابایی92دکتر عليرضا همتيمقايسه تطبيقي تکنيک هاي مدل سازي در کاوش معناگراي تصاوير در وب جهان گسترکنفرانس بين المللي وب پزوهي
نسیبه رهبر92دکتر ساناز نیک قدم حجتیپیاده­سازی شبکه­های دانشِ وب­محوردر سازمان­های دانش بنیانکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
نسیه رهبر92دکتر ساناز نیک قدم حجتی- دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیمطالعه تطبیقی چارچوبهای نوین بازنمایی دانش در وب معناییهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی دانش
نسیبه رهبر92دکتر لیلا جنتیبررسی چالشهای امنیتی موجود در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی بر بستر رایانش ابریکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اقتصاد
نسیه رهبر92دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیحافظه سازمانی ، پیشران مزیت رقابتی در محیط های اقتصادی دانش بنیانکنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اقتصاد
منا احترامي92دکتر ساناز نيک قدم- دکتر فاطمه سليماني روزبهانينقش ساختمانهاي هوشمند در بهره وري و کسب مزيت رقابتياولين کنفرانس سراسري فناوري هاي نوين ايران
سحر احمدی پور92دکتر محمدرضا یاورزادهنفوذ فناوری اطلاعات بر وضعیت آلودگی هواکنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران
سحر احمدی پور92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر نفوذ سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بهره وری در سازمان هاسومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
سحر احمدی پور92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهینه سازی مصرف انرژی خورشیدیکنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
مرضیه چهارمحالی92دکتر ساناز نیک قدم حجتی- دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیسیستم های اطلاعات مدیریت پشتیبان قدرتمند منابع انسانی سازماناولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری – اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست
مهرداد احمدی بلوطکی92دکتر ساناز نیک قدم حجتی- دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانینقش مراکز داده در مدیریت جریان داده های سازمان های یادگیرندهاولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
اعظم دهباشی92دکتر ساناز نیک قدم حجتی- دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانینقش مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار بر چابک سازی سازمانهمایش سراسری مباحث کلیدی در مدیریت
محمود نجات ثابت92دکتر ساناز نیک قدم حجتی- دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیتاثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در تببین استراتژی شرکت های تولیدیهمایش سراسری مباحث کلیدی در مدیریت
محمد علی محمد زاده92مهندس حسن علی آبادیبررسی ارتباط رفتار شهروندی و سبک رهبری خدمتگزار با رضایت مشتریان (مظالعه موردی بانک انصار )دومین همایش داخلی حسابداری مدریت اقتصاد
عباس پور مختاری92مهندس حسن علی آبادیارائه مدلی در راستای تصمیم گیری مؤثر در انتخاب رسانه های تبلیغاتی توسط برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی یک شرکت تولیدی کاشی و سرامیک)دومین همایش داخلی حسابداری مدریت اقتصاد
احمد محمدی فرد92مهندس حسن علی آبادیتاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی هتل های شهر اصفهان )سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت
محمود دشت بزرگ92مهندس حسن علی آبادیتجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت برق (مطالغه موردی بازار برق ایران)سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت
حامد الیاسی92مهندس حسن علی آبادیبررسی تأثیر تبلیغات بر میزان فروش تلویزیون های خارجی در ایران (مطالعه موردی نمایندگی های تلویزیون LG )سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت
شهروز کاووسی92مهندس حسن علی آبادینقش سازمان تجارت جهانی در جهت منافع اقتصادیدومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
فرشید موفق92مهندس حسن علی آبادینقش فناوری اطلاعات در بازاریابیسمپوزیم بین المللی علوم مدیریت
سهیلا قریشی92مهندس حسن علی آبادیبررسی نگرش نسبت به تبلیغات ( مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه شهروند)همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
فرزانه آذری یکتا92دکتر محمدرضا یاورزادهسناریونگاری و کمک به تصمیم گیری کم خطاتر در شرایط مبهمکنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
فرزانه آذری یکتا92دکتر محمدرضا یاورزاده - دکتر ساناز نیک قدم حجتیسناریونگاری، ابزار تصمیم گیری برای آینده های مبهمسومین همایش ملی آینده پژوهی
فرزانه آذری یکتا92دکتر ساناز نیک قدم حجتیامنیت فیزیکی داده های سازمانی چالش پنهان مزیت رقابتی پایدارششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کرآفرینی و توسعه اقتصادی
فرزانه آذری یکتا92دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانیتاثیر به کارگیری شبکه های TC و ZC در اثربخشی محیط های آموزشیششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
فرزانه آذری یکتا92مهندس حسن علی آبادیبررسی اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و الکترونیکی بر جذب مشتری (مطالعه موردی بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف)کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
فرزانه آذری یکتا92دکتر محمدرضا یاورزادهسناریونگاری،روشی برای پشتیبانی از برنامه­ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیتسومین همایش ملی آینده پژوهی
فرزانه آذری یکتا92مهندس حسن علی آبادیبازاریابی بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی و عوامل موثر بر آناولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
فرزانه آذری یکتا92دکتر محمدرضا یاورزادهپیش بینی ارزیابی شاخص تمایلات اقتصادیبرای اقتصاد کرهکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
مریم شاورانی92دکتر محمدرضا یاورزادهسنجش رابطه میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی منابع انسانی در سازمان (مطالعه موردی کارکنان یکی از دانشگاه‌های غیرانتفاعی تهران)اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
حمزه بدر ابادی92دکتر محمدرضا یاورزادهمدیریت استراتژیک بازاریابی و کاربرد آن در صنعت خودرو (مطالعه موردی:شرکت کرمان موتور)اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
قاسم فرهمند سید آبادی92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر سیستم توزیع در افزایش فروش محصولات شرکتها (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی رضوی)دومین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد نور
شهروز کاووسی92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی آثار اجرای مدیریت تحول با محوریت اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی:شرکت ملی صنایع مس ایران)اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
محمد علی حاجیلو نصیر92دکتر محمدرضا یاورزادهنقش مدیریت استراتژیک در دست یابی سازمان به اهداف راهبردی (مطالعه موردی شرکت پخش دارویی البرز)اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
یحیی حیدری پور افشار92دکتر محمدرضا یاورزادهنقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی : گمرک ج ا ایران)اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
حامد الیاسی92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی تاثیر انگیزه کارکنان بر بهره وری سازمان ( مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی پیرانشهر (اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
علی علی آبادی92دکتر محمدرضا یاورزادهشناسایی چالشها و موانع توسعه صنعت چرم مصنوعیاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
سعید موغلی92دکتر محمدرضا یاورزادهارایه مدل مناسب برای ارزیابی رتبه بندی تامین کنندگان کالا و خدمات با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی : سازمان قطار شهری شیراز )اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
محمود ولایتی92دکتر محمدرضا یاورزادهارزیابی سیستم جامع اطلاعات مدیریت پروژه در واحد های پژوهشی مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم و فنوناولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران
مطهره السادات آهن خای92دکتر محمدرضا یاورزادهناثیر شیوه های نوین بازاریابی بر میزان فروش به صورت مجازیاولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
علی بیات92دکتر محمدرضا یاورزاده: بررسی تاثیرات مشارکت کارکنان در تصمیم گیری بر بهره وری سازمانسمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
مهزاد رضایی92دکتر محمدرضا یاورزادهبررسی نقش سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری (E-CRM) در رضایتمندی کارکنان فروش- مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان تهراناولین کنگره سراسری فناوری های نوین با هدف دستیابی به توسعه پایدار
هاجر باقر زاده92دکتر محمدرضا یاورزادهتبيين نقش مدیریت اخلاق حرفه اي در استراتژی بنگاههاي اقتصادي در كلاس جهانيسمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
سهیلا رفیعی92دکتر محمدرضا یاورزادهتاثیر فناوری اطلاعات بر کارافرینی زنان در ایرانهمایش ملی مدیریت و حسابداری
سيد محمد قاري نيا92دکتر محمدرضا یاورزادهارائه مدل مناسب برای توسعه ی بخش کشاورزی با رویکرد بررسی تطبیقی کشورهای چین، مالزی، هند، کره جنوبی و ترکیهاولین همایش ملی توانمند سازی و کار افرینی روستایی در ایران
محمود دشت بزرگ92دکتر محمدرضا یاورزادهنقش سیستم اطلاعاتیEIS در بهبود عملکرد مدیران شرکت های برق منطقه ایکنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
فرشته ابراهیمی92دکتر محمدرضا یاورزادهشناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در سازماندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
مائده سادات عظیمی92دکتر محمدرضا یاورزادهنقش مديريت بحران در کاهش تلفات جاني هنگام وقوع حوادثدومين همايش ملي، پژوهش هاي كاربردي در علوم مديريت و حسابداري -دانشگاه تهران
نیما داوری92دکتر محمدرضا یاورزادهطراحی سیستم خبره به منظور عیب یابی تجهیزات بر مبنای مدیریت دانش(مطالعه موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان(هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش