آدرس: استان البرز، کرج، مهرشهر، بلوار شهرداری، خیابان ۱۰۰ شرقی، پلاک ۶۳۱

کد پستی: ۳۱۸۵۸۶۵۹۶۱

تلفن: ۰۲۶۳۳۴۰۹۰۶۷

فکس: ۰۲۶۳۳۴۰۹۱۷۲

ایمیل: farabi.service@gmail.com