موسسه آموزش عالی فارابی هیچ گونه همکاری آموزشی با سایر موسسات آموزشی در داخل و خارج ایران ندارد

موسسه آموزش عالی فارابی در حال حاضر پذیرش دانشجو ندارد و این سایت صرفا برای اطلاع رسانی موقت به فارغ التحصیلان است