جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 
شهریه بر اساس آخرین مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر می باشد
قیمت ها به ريال می باشد

 

6.700.000

شهریه ثابت هر ترم

1.230.000

شهریه هر واحد درسی

1.840.000

شهریه هرواحد کارگاهی

3.350.000

شهریه هر واحد پایان نامه یا سمینار