جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 

 

ردیف 
دانشجو 
سال ورود 
عنوان مقاله 
 تاریخ دفاع
 ۱ سید خلیل ابطهی ابرقویی 
 ۸۸ نقش فناوری اطلاعات در افزایش جذب سرمایه به بازار بورس خرداد ۹۰ 
 ۲  محمد احراری
 ۸۸ بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر  پذیرش فناوری اطلاعات و میزان تعهد سازمانی خرداد ۹۰
 ۳ حمیدرضا احمدیان طبسی 
 ۸۸ بیمه های الکترونیک، فرصت ها و چالش ها 
خرداد ۹۰
 ۴  سعید آل بویه
 ۸۸ تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع شرکت بر ساختار مدیریت پخش 
خرداد ۹۰
 ۵  عماد ایزدپناه  ۸۸

تاثیر یادگیری الکترونیکی در بهبود کارائی کارکنان

خرداد ۹۰
 ۶  آوا بابایی
 ۸۸

بررسی نقش امنیت اطلاعات و فناوری در بانکداری همراه

خرداد ۹۰
 ۷  ابوالفضل بتوئی
 ۸۸

نقش فن اوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان

خرداد ۹۰
 ۸  پگاه پورحاجی
 ۸۸

ارائه مدلی مفهومی جهت تحلیل تاثیرات رعایت ایمنی و بهداشت کارکنانبر حمایت سازمانی درک شده و تعهد سازمانی(با تاکید بر تئوری تبادل اجتماعی)

  
خرداد ۹۰
 ۹  مسعود جبارزاده ممقانی
 ۸۸

تأثیرفناوری شناسائی خودکار پلاک خودرو در اجرای مقررات رانندگی

خرداد ۹۰
 ۱۰  صفیه خاشعی کرکوندی
 ۸۸

اهمیت فرایندهای کتابخانه زیر ساخت فناوری اطلاعات

خرداد ۹۰
 ۱۱  زهرا السادات خلیلی
 ۸۸ نقش فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر فرآیند پیاده سازی و کسب استانداردهای ایزو 
خرداد ۹۰
 ۱۲  محمد خوشنود
 ۸۸

نقش فناوری آموزشی نوین در افزایش میزان یادگیری دانش­آموزان

خرداد ۹۰
 ۱۳  سیده رابعه خیرالسادات محمدآبادی
 ۸۸ تاثیر تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی بر کارایی کارکنان 
خرداد ۹۰
 ۱۴  مهشاد راد
 ۸۸ تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی در افزایش موفقیت تجارت الکترونیک 
خرداد ۹۰
 ۱۵  مهسا رسولیان لطف آبادی
 ۸۸ عوامل موثر بر وفاداری مشتری در بانکداری الکترونیک 
خرداد ۹۰
 ۱۶  مهرآسا رمضانپور خاکی
 ۸۸

مدیریت دانش مشتری راهکاری برای ارتقاء فرآیندهای مدیریت روابط با مشتری

خرداد ۹۰
 ۱۷  علی زینلی شعرباف  ۸۸

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی

خرداد ۹۰
 ۱۸  شهاب الدین طباطبائی  ۸۸ تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر ایمنی و سلامت کارکنان 
خرداد ۹۰
 ۱۹  مریم عصمت نیا میشامندانی
 ۸۸

استراتژی کابرد POS در جذب منابع بانک

خرداد ۹۰
 ۲۰  حسن غلامی
 ۸۸

نقش فناوری اطلاعات در توسعه بازار سرمایه

خرداد ۹۰
 ۲۱  معصومه فرجی آقجه کندی
 ۸۸ تاثیر تجارت الکترونیک در تحول صنعت بیمه 
خرداد ۹۰
 ۲۲  مهدی کریمی
 ۸۸

نقش فناوری اطلاعات در توسعه صنعت بیمه ایران

خرداد ۹۰
 ۲۳  یداله گوران اوریمی
 ۸۸

ارتباط متقابل کارآفرینی الکترونیک و دولت الکترونیک

خرداد ۹۰
 ۲۴  محمدرضا لامعی رامندی
 ۸۸

تاثیرفناوری اطلاعات در ساختار مدیریت سازمان

خرداد ۹۰
 ۲۵  بابک ملائی فرد  ۸۸ عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه تجارت الکترونیک 
 خرداد۹۰
 ۲۶ یاسر مباشری 
 ۸۸  طراحی چارچوبی برای بهبود سازمانی مراکز تصویربرداری در بیمارستانها مبتنی بر داشبورد تصمیم یار بالینی CDSS
شهریور۹۰
۲۷  محمدجواد برق زدگان 
۸۸ 
 تاثیر کاربردی فناوری اطلاعات در افزایش کارائی بنگاههای کوچک
شهریور۹۰  
 ۲۸ زهرا بوستانی 
۸۸ 
رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و کاربری مشتری 
 شهریور۹۰
۲۹  مریم آزادی 
 ۸۸  نقش مهندسی دانش به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در سازمان
شهریور۹۰  
 ۳۰ بنفشه حسانی فر 
 ۸۸  کایزن کلید موفقیت رقابتی در سازمان شهریور۹۰  
 ۳۱ فاطمه زکی 
 ۸۸  رابطه میزان کاربردی فناوری اطلاعات با کیفیت خدمات اطلاع رسانی شهریور۹۰