جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 
ردیف  دانشجو سال ورود عنوان مقاله پژوهشی  تاریخ دفاع
 ۱  شیما دهسنگی  ۸۷  عنوان پایان نامه (مطالعه تطبیقی میان چارچوب های موجود
 برای تولید محتوا در فضای آموزش الکترونیکی)
  ۹۰/۰۲/۰۸
 ۲  علیرضا شهبازی  ۸۷  مزایای یادگیری الکترونیکی نا همزمان برای دانشجویان  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۳  دانیال چابرا  ۸۷  رهیافت تحلبل و طراحی سامانه های ساختار یافته، و بهینه سازی آن در واحد های فراوری برنج  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۴  الهه حاتمی مجومرد  ۸۷  رتبه بندی متغیر های موثر بر ارزش شرکت با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۵  رضا نظری  ۸۷  میزان اثر بخشی آموزش ICDL ضمن خدمت کارشناسان آموزش و پرورش  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۶  کیارش جهانپور  ۸۷  دیده بانی فناوری با ابزار فناوری اطلاعات  ۹۰/۰۲/۲۹
۷  عاطفه سخنفر  ۸۷  بررسی راهبردهای محتوای الکترونیکی در رایافضا  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۸  نرجس سلطان محمدی  ۸۷  تحلیل روش های بهبود عوامل موثر در استفاده فروشندگان از پایانه های فروش پست بانک  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۹ مهری یاری ۸۷  شناسایی عوامل موثر بر افزایش میزان رضایتمندی مشتری مورد مطالعه: موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده  ۹۰/۰۳/۰۵
 ۱۰  محمدمسعود علامه  ۸۷  بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزش مهارت های ضمن خدمت ICDL در مشاورین تحصیلی و تربیتی دانش آموزان مدارس غیر دولتی منطقه یک تهران  ۹۰/۰۳/۰۵
 ۱۱  سهیلا فتح اله پور  ۸۷  سیستمهای بانکداری متمرکز الکترونیکی Core Banking  ۹۰/۰۳/۱۲