جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 

 

ردیف 
 دانشجو
سال ورود
عنوان مقاله 
تاریخ دفاع 
 ۱

 مسعود امیر عبدالهیان

 ۸۸

رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی
خرداد ۹۰
 ۲

 صبا حسین نیا

۸۸

رابطه تحلیل ماتریس حوزه ـ ریسک با موفقیت دراجرای پروژه های مهندسی مجدد در سازمان‌های ایرانی
خرداد ۹۰
 ۳

 محسن دادآفرین

۸۸

رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
خرداد ۹۰
 ۴

 مهدی شاه محمدی مهرجردی

۸۸

مدیریت استراتژیک و صنعت تورریسم
خرداد ۹۰
 ۵

 مهدی صائمی پور

 ۸۸

سرمایه فکری و نوآوری در سازمانها
خرداد ۹۰
 ۶

 رضا صدقی الانق

 ۸۸

مروری بر تئوری های رهبری درسازمان با تاکید بر تئوری های نوین
خرداد ۹۰
 ۷

 آزاده علمدار تفرشی

 ۸۸

تاثیر رویکرد تولید ناب بر کارایی شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو
خرداد ۹۰
 ۸

 سمیه علی اکبری

 ۸۸

تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر افزایش بهره وری سازمان
خرداد ۹۰
 ۹

 احمد علی نژاد

 ۸۸

تاثیر روش آنالیز حالات خرابی بالقوه (FMEA)  بر افزایش کیفیت تولید
خرداد ۹۰
 ۱۰

 رمضان محمدیاری

 ۸۸

تاثیرهوشهیجانی  بررضایتشغلیکارکنان
خرداد ۹۰
 ۱۱

 صمیم مرادی روزبهانی

 ۸۸

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
خرداد ۹۰
 ۱۲

 سید ابوالفضل میری طامه

 ۸۸

سنجش رابطه رضایت مشتریان داخلی(کارکنان) با میزان رضایت مشتریان خارجی
خرداد ۹۰
 ۱۳

 مرتضی نامدار

 ۸۸

تأثیر فشار شغلی بر عملکرد کارکنان
خرداد ۹۰
 ۱۴

 حمیدرضا هدایت

 ۸۸

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
خرداد ۹۰
 ۱۵  یاشار حبیبی  ۸۸  الگوی کسب و کار دانشگاه مجازی بر مبنای تطابق عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک با عناصر الگوی آستروالدر   شهریور ۹۰
 ۱۶ رضوان مومن آبادی ۸۸ رابطه ساختار سازمانی با رضایت شغلی    شهریور ۹۰
 ۱۷ رسول مردانی سنجانی ۸۸  ارائه مدلی جهت انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی A.H.P   شهریور ۹۰
 ۱۸  علی توان  ۸۸  ارائه الگوی اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR و منطبق با اهداف استراتژیک  شهریور ۹۰