جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 
ردیف  دانشجو سال ورود عنوان مقاله پژوهشی  تاریخ دفاع
 ۱  علی پیام مهر  ۸۷  تاثیر عوامل راهبردی بر عملکرد شرکت شیر پگاه همدان  ۹۰/۰۲/۰۱
۲  تینا متین  ۸۷  نقش برنامه کسب و کار  در بهبود عملکرد سازمانی شرکتها
 مطالعه موردی:  شرکتهای مشاور مدیریت
 ۹۰/۰۲/۰۱
 ۳ نهرو دارائی  ۸۷ کاربرد مدل ارتقای کیفی سازمانی در ارزیابی عملکرد مدیریت آموزشی   ۹۰/۰۲/۲۹
 ۴ پیام پایمرد  ۸۷ بکارگیری مدل تعالی سازمانی در ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی   ۹۰/۰۲/۲۹
 ۵  سیروس خوش قلب طوسی  ۸۷  فرصت های سرمایه گذاری خارجی و نفش ان در توسعه اقتصادی کشور   ۹۰/۰۲/۲۹
 ۶  وحیده دانمی  ۸۷  ساختار صنعت بیمه ایران و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی   ۹۰/۰۲/۲۹
 ۷  زهره سمیعی دلوئی  ۸۷  تدوین الگوی برنامه ریزی استراتژیک  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۸  هنا محفوظی موسوی  ۸۷  میزان اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت از نظر کارکنان ستادی حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۸۸  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۹  حاذق ناظریان  ۸۷  طراحی سیستم مدیریت دانش بر اساس توسعه عملکرد کیفیت(QFD)برای ارزیابی اثربخشی خدمات  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۱۰  احمدرضا توکل  ۸۷  مستندسازی فرایند تامین نیرو مطالعه موردی: شرکت تامین تلکام  ۹۰/۰۲/۲۹
 ۱۱  یاسر رضایی  ۸۷  ارزیابی امادگی جهت پیاده سازی مدیریت پروژه بر مبنای متدولوژی مدیریت پروژه PrinceII مطالعه موردی شرکت مشاور در بخش انرژی   ۹۰/۰۳/۰۵
 ۱۲  علی مالمیر  ۸۷  بررسی امکان آینده پژوهی بر اساس اطلاعات موجود بررسی موردی وضعیت هدایت تحصیلی دانش اموزان به رشته های دوره متوسطه ۹۰/۰۳/۰۵
۱۳  حمیدرضا دودانگه  ۸۷  بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد شرکت های تولیدی مطالعه موردی: صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی ۹۰/۰۳/۰۵
 ۱۴  یاس صابرشیخ  ۸۷  چگونگی اجرای مدیریت استراتژیک از تئوری تاعمل بر اساس مدل بومی مبنا مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافری رجاء  ۹۰/۰۳/۱۶