جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 
ردیف  دانشجو سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور  تاریخ دفاع
 ۱  نازنین تیموری ۸۷ بررسی میزان توجه مدیران عالی استراتژیست سازمان به عوامل ساختار فیزیکی در تدوین استراتژی دکتر خالقی دکتر هرمزی ۸۹/۹/۱۸
 ۲ فائزه هدایت نظری ۸۷ ارائه مدلی برای تدوین استراتژی های رهبری کارکنان دانشی  دکتر خالقی  دکتر هرمزی  ۸۹/۹/۱۸
۳ بهروز قهرمانی ۸۷ تاثیر فرهنگ اعتماد درون سازمانی بر بهره وری سرمایه انسانی دکتر خالقی  دکتر ربیع ۸۹/۹/۱۸
۴ گلناز مهدی عصر ۸۷ بررسی رابطه بین ارتباطات اثر بخش و کارایی کارکنان ستادی ادارات مرکزی بانک ملی شهر تهران دکتر منوریان  دکتر ربیع ۸۹/۹/۱۹
 ۵ محمد حسین زندیه ۸۷ بررسی عوامل موثر در موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ایران یاسا دکتر منوریان دکتر علوی ۸۹/۹/۱۹
 ۶ مژگان اصغری ۸۷ ارزیابی اثر بخشی تبلیغات در شرکت های خدماتی مورد بررسی: شرکت آب و فاضلاب استان تهران دکتر منوریان دکتر علوی  ۸۹/۹/۱۹
۷ محمد مهدی اشرفیان رهقی ۸۷ الگوی پیاده سازی مدل EFQM در نظام بانکی ایران  دکتر قهرمانی  دکتر ربیع ۸۹/۹/۱۹
 ۸ علی کدیور ۸۷ مقایسه رفتار سازمانی بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رفتار یک سازمان کار آفرین دکتر نوربخش  دکتر هاشم نیا ۸۹/۱۲۷

 ۹ علی مرتضی اله یاری ۸۷ شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان
 مطالعه موردی:شعب بانک تجارت شهر تهران
 
دکتر قهرمانی  دکتر ربیع ۹۰/۰۱۸

۱۰  محمدهادی استادحسین آهنگر  ۸۷ ارتباط بین پیامدهای کاهش ورود پسران به آموزش عالی و تاثیر آن بر روی ساختار جامعه و برخی از شاخص های توسعه دکتر نوربخش  دکتر نقی زاده ۹۰/۰۱۸
 
 ۱۱  حمید محمدی فرخی  ۸۷  فرآیند طراحی و تدوین استراتژیهای سازمانی شرکت پتروشیمی تبریز  دکتر هرمزی  دکتر ابراهیم زاده  ۹۰/۰۲/۰۱
 ۱۲  سیما حیدرزاده صدرآبادی  ۸۷  ارائه مدل کارآمد مدیریت ارتباط با مشتری
مورد مطالعه: بانک سپه
  دکتر ابراهیم زاده دکتر عسکری   ۹۰/۰۲/۰۱
 ۱۳  امین زرگرنژاد  ۸۷  سنجش تعهد سازمانی کارکنان شعب فروش کارکنان فروش شرکت آناتا   دکتر هرمزی    دکتر ابراهیم زاده  ۹۰/۰۲/۰۱
 ۱۴  مهدی محمدی  ۸۷  بررسی عوامل انگیزشی مرتبط با رضایت شغلی مدیران
مطالعه موردی: مراکز جهاد کشاورزی استان کر مانشاه
 دکتر فراستخواه   دکتر ربیع   ۹۰/۰۲/۰۲
 ۱۵  شکراله براتی  ۸۷  تدوین متدولوژی مدیریت پروژه های مترو بر اساس استاندارد PMBOK مطالعه موردی پروژه خط ۲ متروی تیریز   دکتر فراستخواه    دکتر ربیع   ۹۰/۰۲/۰۲
 ۱۶  امیراحمد مهدیان راد  ۸۷  رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در سازمان
(مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور)
 دکتر فضلی  دکتر ربیع    ۹۰/۰۲/۰۲
 ۱۷  صدف رجب نژاد  ۸۷  تاثیر پیاده سازی مدیریت کیفیت بر بهبود عملکرد سازمانی
با روش کارت امتیازی متوازن
( مورد مطالعه: شرکت آریا پترو گاز)
   دکتر هرمزی   دکتر ربیع  ۹۰/۰۲/۰۸
 ۱۸  حسن علی آبادی  ۸۷ نقش تصمیم گیری گروهی در افزایش بهره وری تعاونی ها و راه های تقویت آن در شهرستان مشهد  دکتر عسکرزاده  دکتر فراستخواه  ۹۰/۰۲/۱۸
 ۱۹  زهرا پورکاکرودی  ۸۷  ارائه مدل همپوشانی بر اساس دومدل کارت امتیازی متوازن(BSC) وتعالی سازمانی(EFQM) در جهت بهبود سنجش عملکرد سازمان دکتر عسکرزاده  دکتر قرچه  ۹۰/۰۲/۱۸
 ۲۰  مصطفی عابدینی  ۸۷  نقش شاخص فرصت دیجیتالی در کارایی تجارت الکترونیک مورد مطالعه :بانک ملت  دکتر مهدوی  مهندس فضل الله تبار  ۹۰/۰۲/۳۰
 ۲۱  ژاله مبرا چرانی  ۸۷  تدوین استراتژی توسعه تجارت الکترونیک برای بهبود فرایند کسبو کار مورد مطالعه: بانک سامان   دکتر مهدوی مهندس فضل الله تبار  ۹۰/۰۲/۳۰