جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 
اخبار دانش آموختگان

نزدیک به نیمی از دانش آموختگان فارابی در دانشگاه های مختلف شامل: دانشگاه جامع علمی کاربردی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی کشور به تدریس اسشتغال دارند. 

تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان فارابی در مقطع دکتری در دانشگاه های داخل شامل دانشگاه تهران، دانشگاه شهیذ بهشتی، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه آزاد اسلامی و نیز در دانشگاه های خارج شامل اروپا، آمریکا، روسیه، و سایر کشور ها به تحصیل مشغول اند.

تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان فارابی به مشاغل سطح بالای مدیریت در نهاد های دولتی و بخش خصوصی فعالیت دارند.

اکثر دانش آموحتگان فارابی علاوه بر ارائه مقاله های علمی تخصصی در کنفرانس های ملی و بین المللی دارای تالیفات قابل توجهی نیز میباشند.  


برخی از دانش آموختگان فارابی کاندیدای دکتری که بعنوان عضو هیئت علمی با موسسه همکاری دارند:

   nikghadam  ساناز نیک قدم حجتی  یاس صابر شیخ نازنین تیموری محمد رضا یاور زاده