جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 

 

 ردیف   دانشجو سال ورود عنوان پایان نامه استادراهنما  استادمشاور تاریخ دفاع
 ۱  ساناز نیک قدم حجتی  ۸۸  ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران با استفاده از مدل بسط یافته پذیرش فناوری سه  دکتر منوریان  دکتر ربیع  ۹۰/۰۵/۳۱
 ۲  حبیب پوراسد   ۸۸  سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک با مدل کانو  دکتر منوریان دکتر ابراهیم زاده  ۹۰/۰۵/۳۱
 ۳  علیرضا امیرسرداری   ۸۸  طبقه بندی مشتریان خدمات پستی با هدف تحلیل رضایتمندی آنها با رویکرد داده کاوی  دکتر یاری دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۱۶
 ۴  آرزو پویان   ۸۸  تاثیر شاخص های کیفی صفحات وب تجاری در افزایش معاملات الکترونیک  دکتر یاری  دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۱۶
 ۵  زهرا محمدی سیانی   ۸۸  سنجش میزان آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش  دکترساکی  دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۱۷
 ۶  طاهره السادات حیدری   ۸۸  تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن  دکتر جنابی  دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۱۸
 ۷  محمداسدی گنجی   ۸۸ تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان دکتر ابراهیم زاده دکتر ربیع    ۹۰/۰۶/۲۱
 ۸  مجیدغلامرضا یارندی   ۸۸ ارتباط اتوماسیون اداری و افزایش بهره وری سازمانی دکتر متوسلی دکتر ربیع   ۹۰/۰۶/۲۲
 ۹  مهدی نقدیان  ۸۸ سنجش عوامل موثر مدل TAM با پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های تعاونی تولیدی دکتر سعیدا اردکانی دکتر طباطبایی نسب   ۹۰/۰۶/۲۲