شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶
 
 

شهريه تحصيلي در موسسه آموزش عالي فارابي چگونه است؟

داوطلبان گرامي جهت اطلاع از ميزان شهريه در سال تحصيلي پيش رو از طريق سايت موسسه در منوي اطلاعات عمومي > شهريه، ميتوانند ميزان شهريه مصوب هيات امنا را که منبعث از اختیارات وزارت علوم می باشد مشاهده فرمایند.

شرايط استفاده از تسهيلات ( وام ) شهريه به چه صورت ميباشد؟

دانشجوياني كه قادر به پرداخت كل شهريه به صورت كامل و در يك مرحله نميباشند میتوانند بخشی از شهریه را در قالب دو فقره چک در طول ترم تامین نمایند .

شرايط استفاده از تخفيف شهريه به چه صورت ميباشد؟

بر اساس مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي موسسه دانشجوياني كه در بين ورودي هاي خود حائز رتبه هاي اول تا سوم شوند از تخفيف شهريه در پرداخت بخشي از شهريه ثابت مصوب برخوردار خواهند بود.

پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و اداره بهزيستي به چه صورت ميباشد؟

دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد و سازمان بهزيستي، ميبايست شهريه خود را به طور كامل پرداخت نمايند. براي اين قبيل دانشجويان تاييديه پرداخت شهريه جهت ارائه به سازمان و پيگري هاي لازم براي دريافت مبلغ شهريه صادر مي شود.

وضعيت شهريه دانشجوياني كه به هر دليل پس از ثبت نام از ادامه تحصيل انصراف ميدهند به چه صورت ميباشد؟

بر اساس آيين نامه " نحوه دريافت شهريه " صادر شده از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشجوي منصرف از تحصيل علاوه بر تسويه شهريه خود تا زمان درخواست انصراف شهريه كامل يك نيمسال تحصيلي اعم از ثابت و متغير(تا سقف 8 واحد درسي) را به موسسه پرداخت نمايد.

چنانچه دانشجوي منصرف از تحصيل پس از نامنويسي و قبل از شروع كلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نمايد، شهريه پرداختي آن نيمسال، به عنوان هزينه انصراف محسوب ميشود.

بنابر این توجه دانشجویان محترم توجه داشته باشند شهریه پرداختی به هیچ وجه در هیچ مرحله قبل از شروع و یا بعد از شروع سال تحصیلی در صورت انصراف دانشجو مسترد نمی گردد

شهريه دروس در صورت حذف به چه شكل محاسبه خواهد شد؟

در صورتي كه حذف درس در زمان تعيين شده جهت حذف و اضافه و يا قبل از آن صورت گيرد شهريه متغير درس حسب درخواست دانشجو بازگردانده و يا ذخيره ميشود. در صورت حذف درس پس از زمان حذف و اضافه و زمان تعيين شده جهت حذف اضطراري صورت گيرد شهريه متغير درس قابل استرداد نميباشد.

شهريه تحصيلي در زمان حذف ترم به چه صورت ميباشد؟

در صورت موافقت با درخواست دانشجو مبني بر حذف ترم دانشجو موظف ميباشد كل شهريه ثابت و شهريه متغير ترم مورد نظر را پرداخت نمايد.

ميزان شهريه دانشجويان پس از اتمام سقف سنوات مجاز به شكل خواهد بود ؟

شهريه ثابت و متغير دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي مجاز مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه خواهد شد.

وضعيت شهريه دانشجوياني كه برابر مقررات اخراج ميشوند به چه صورت ميباشد ؟

دانشجوياني كه برابر با مقررات اموزشي با حكم اخراج از ادامه تحصيل محروم ميشوند ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي خود تا زمان اعلام اخراج ميباشند و هيچ گونه وجهي مازاد بر آن از دانشجو اخذ نميگردد.

آیا موسسه برای مدت آزمون و بر گزاری کلاس های حضوری خوابگاه در اختیار دارد؟

خیر ، اطلاعات خوابگاه های مجاز دانشجویی در اختیار دانشجویان محترم قرار می گیرد که شخصا با تماس مستقیم تلفنی نسبت به اجاره خوابگاه مورد نظر اقدام فرمایند.

آیا دانشجویان در اولین ترم تحصیلی خود در موسسه می توانند از تسهیلات استفاده نمایند ؟

خیر

mtm

کلیه سامانه های آموزشی برای بروز رسانی و تغییرات تا

پنجشنبه 13آبان

از دسترس خارج هستند.

درس هاي پايه

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته

1

-

32

32

2

تحليل آماري

2

-

32

32

2

مديريت استراتژيک پيشرفته

3

-

32

32

2

مديريت منابع انساني پيشرفته

4

-

32

32

2

اخلاق و احکام کسب و کار

5

 

10

جمع واحد

درس هاي اصلي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

کاربرد تئوري تصميم گيري

1

-

32

32

2

روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت

2

-

32

32

2

بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته

3

-

32

32

2

مديريت رفتار مصرف کننده

4

-

32

32

2

مديريت تبليغات و برند

5

 

10

جمع واحد

درس هاي تخصصي - گرايش بازرگاني بين المللي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

استراتژي هاي بازرگاني بين المللي

1

-

32

32

2

بازاريابي بين المللي و صادرات

2

-

32

32

2

مديريت زنجيره تأمين بين المللي و واردات

3

-

32

32

2

اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني بين المللي

4

 

8

جمع واحد

-

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

4

سمينار تحقيق و تتبع نظري – پايان نامه

1

 

4

جمع واحد

 

دروس اختصاصی      ۲۵واحد

دروس تخصصی        ۱۳واحد

پیش نیاز و کمبود    ۱۴واحد

جمع واحد های دوره  ۵۲ واحد

دروس مشترک

   

دروس مشترک

   

برنامه رشته مدیریت صنعتی با سه گرایش برای دوره کارشناسی ارشد

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

1

-

-

34

34

2

تئوری های مدیریت پیشرفته

2

-

-

34

34

2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

3

-

-

34

34

2

تحلیل آماری

4

-

-

34

34

2

مدیریت استراتژیک صنعتی

5

-

-

34

34

2

کاربردتئوری تصمیم گیری در مدیریت

6

-

-

34

34

2

مدیریت رفتار سازمانی

7

-

-

34

34

2

حسابداری مدیریت

8

-

-

34

34

2

تحقیق در عملیات

9

4

-

34

34

2

مدیریت تولید پیشرفته

10

       

20

 

جمع

 

 

دروس اختصاصی

 

         

رشته مدیریت صنعتی

گرایش تحقیق در عملیات

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

برنامه ریزی غیر خطی

11

-

-

34

34

2

مدل سازی ریاضی

12

-

-

34

34

2

سیستم های صف

13

-

-

34

34

2

اصول شبیه سازی

14

       

8

 

جمع

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند

 

         

رشته مدیریت صنعتی

گرایش تولید

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

15

-

-

34

34

2

مدیریت انتقال تکنولوژی

16

-

-

34

34

2

مدیریت کیفیت و بهره وری

17

-

-

34

34

2

سمینار در مدیریت صنعتی

18

       

8

 

جمع

 

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند

 

         

رشته مدیریت صنعتی

گرایش مالی

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

تصمیم گیری در مسائل مالی

19

-

-

34

34

2

مدیریت سرمایه گذاری

20

-

-

34

34

2

سازمانهای پولی و مالی

21

-

-

34

34

2

سمینار در مسائل مدیریت مالی

22

       

8

 

جمع

 

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند