جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 

mtm

درس هاي پايه

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته

1

-

32

32

2

تحليل آماري

2

-

32

32

2

مديريت استراتژيک پيشرفته

3

-

32

32

2

مديريت منابع انساني پيشرفته

4

-

32

32

2

اخلاق و احکام کسب و کار

5

 

10

جمع واحد

درس هاي اصلي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

کاربرد تئوري تصميم گيري

1

-

32

32

2

روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت

2

-

32

32

2

بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته

3

-

32

32

2

مديريت رفتار مصرف کننده

4

-

32

32

2

مديريت تبليغات و برند

5

 

10

جمع واحد

درس هاي تخصصي - گرايش بازرگاني بين المللي

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

2

استراتژي هاي بازرگاني بين المللي

1

-

32

32

2

بازاريابي بين المللي و صادرات

2

-

32

32

2

مديريت زنجيره تأمين بين المللي و واردات

3

-

32

32

2

اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني بين المللي

4

 

8

جمع واحد

-

ساعت

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

جمع

-

32

32

4

سمينار تحقيق و تتبع نظري – پايان نامه

1

 

4

جمع واحد

 

دروس اختصاصی      ۲۵واحد

دروس تخصصی        ۱۳واحد

پیش نیاز و کمبود    ۱۴واحد

جمع واحد های دوره  ۵۲ واحد

دروس مشترک

   

دروس مشترک

   

برنامه رشته مدیریت صنعتی با سه گرایش برای دوره کارشناسی ارشد

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

1

-

-

34

34

2

تئوری های مدیریت پیشرفته

2

-

-

34

34

2

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

3

-

-

34

34

2

تحلیل آماری

4

-

-

34

34

2

مدیریت استراتژیک صنعتی

5

-

-

34

34

2

کاربردتئوری تصمیم گیری در مدیریت

6

-

-

34

34

2

مدیریت رفتار سازمانی

7

-

-

34

34

2

حسابداری مدیریت

8

-

-

34

34

2

تحقیق در عملیات

9

4

-

34

34

2

مدیریت تولید پیشرفته

10

       

20

 

جمع

 

 

دروس اختصاصی

 

         

رشته مدیریت صنعتی

گرایش تحقیق در عملیات

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

برنامه ریزی غیر خطی

11

-

-

34

34

2

مدل سازی ریاضی

12

-

-

34

34

2

سیستم های صف

13

-

-

34

34

2

اصول شبیه سازی

14

       

8

 

جمع

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند

 

         

رشته مدیریت صنعتی

گرایش تولید

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

15

-

-

34

34

2

مدیریت انتقال تکنولوژی

16

-

-

34

34

2

مدیریت کیفیت و بهره وری

17

-

-

34

34

2

سمینار در مدیریت صنعتی

18

       

8

 

جمع

 

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند

 

         

رشته مدیریت صنعتی

گرایش مالی

 
   

ساعت

       

پیش نیاز یا زمان ارائه درس

عملی

نظری

جمع

تعداد واحد

نام درس

کد

-

-

34

34

2

تصمیم گیری در مسائل مالی

19

-

-

34

34

2

مدیریت سرمایه گذاری

20

-

-

34

34

2

سازمانهای پولی و مالی

21

-

-

34

34

2

سمینار در مسائل مدیریت مالی

22

       

8

 

جمع

 

دانشجویان گرایش موظفند 4 واحد پایان نامه نیز اخذ نمایند

 

 

کلیه سامانه های آموزشی برای بروز رسانی و تغییرات تا

پنجشنبه 13آبان

از دسترس خارج هستند.

مقالات دانشجویان موسسه آموزش عالی فارابی

ناشر

عنوان مقاله

استاد

ورودی

دانشجو

ردیف

دومین همایش داخلی حسابداری، مدیریت و اقتصاد

بررسی تاثیر نظام ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی سازمان (مطالعه موردی: اداره کل بهزیستی استان اصفهان)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

مریم حسینی

1

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

بازاریابی بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی و عوامل موثر بر آن

مهندس حسن علی آبادی

92

مریم حسینی

2

سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری (مطالعه موردی : اداره کل بهزیستی استان اصفهان)

مهندس حسن علی آبادی

92

مریم حسینی

3

DAV International Journal of Science(ISI)

Assessing the Effect of Job Rotation on Individual and Organizational Consequences Case Study: Isfahan State Welfare Organization

دکتر محمدرضا ياورزاده

دکتر عليرضا ربيع

92

مريم حسيني

4

همایش ملی اقتصاد دانش بنیان، معبر اقتصاد مقاومتی

شناسایی راههای حمایت از شرکتهای دانش بنیان (درسهایی از کره جنوبی و مکزیک)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

وحیده زاهدی

5

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر میزان سود اوری سازمان (مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی شهرستان کوهدشت )

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

احمد محمدی فرد

6

کنفرانس بین المللی اقتصاد،حسابداری،مدیریت وعلوم اجتماعی

سنجش رابطه میان سبکهای رهبری ورضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

محمد علی محمد زاده

7

اولین سمپوزریوم بین المللی علوم مدیریت

نقش مدیریت تحول در توسعه فناوری صنعت برق کشور، مطالعه موردی: نیروگاه زغال سوز طبس

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

محمود دشت بزرگ

8

دومین همایش مدیریت ،حسابداری واقتصاد دانشگاه آزاداسلامی واحد نطنز

چارچوبي جهت بررسي ارتباط بين عوامل موثر در بهره وري منابع انساني با چابکي سازماني(مطالعه موردی:سازمان امورمالياتی شهرستان اردکان)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

عباس پورمختاری اردکانی

9

دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نظنز

مطالعه تجربی تأثیر سطح تحصیلات مدیران بر رضایتمندی کارکنان

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

رضا اسکویی

10

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری شغلی منابع انسانی سازمان

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

سهیلا قریشی

10

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

تاثير رفتار شهروندی سازماني بر ارتقاء سطح خدمت رساني نهادهاي حمايتي (مطالعه موردي كميته امداد استان اردبيل)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

فرشید موفق

11

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

سنجش رابطه میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی منابع انسانی در سازمان (مطالعه موردی کارکنان یکی از دانشگاه‌های غیرانتفاعی تهران)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

مریم شاورانی

12

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

مدیریت استراتژیک بازاریابی و کاربرد آن در صنعت خودرو (مطالعه موردی:شرکت کرمان موتور)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

حمزه بدر ابادی

13

دومین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد نور

بررسی تاثیر سیستم توزیع در افزایش فروش محصولات شرکتها (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی رضوی)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

قاسم فرهمند سید آبادی

14

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

بررسی آثار اجرای مدیریت تحول با محوریت اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی:شرکت ملی صنایع مس ایران)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

شهروز کاووسی

15

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

نقش مدیریت استراتژیک در دست یابی سازمان به اهداف راهبردی (مطالعه موردی شرکت پخش دارویی البرز)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

محمد علی حاجیلو نصیر


16

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

نقش مدیریت دانش در توانمند سازی منابع انسانی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی : گمرک ج ا ایران)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

یحیی حیدری پور افشار

17

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

بررسی تاثیر انگیزه کارکنان بر بهره وری سازمان ( مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی پیرانشهر (

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

حامد الیاسی

18

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

شناسایی چالشها و موانع توسعه صنعت چرم مصنوعی

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

علی علی آبادی

19

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری

ارایه مدل مناسب برای ارزیابی رتبه بندی تامین کنندگان کالا و خدمات با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی : سازمان قطار شهری شیراز )

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

سعید موغلی

20

اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران

ارزیابی سیستم جامع اطلاعات مدیریت پروژه در واحد های پژوهشی مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم و فنون

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

محمود ولایتی

21

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

ناثیر شیوه های نوین بازاریابی بر میزان فروش به صورت مجازی

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

مطهره السادات آهن خای

22

سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

: بررسی تاثیرات مشارکت کارکنان در تصمیم گیری بر بهره وری سازمان

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

علی بیات

23

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین با هدف دستیابی به توسعه پایدار

بررسی نقش سیستم الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری (E-CRM) در رضایتمندی کارکنان فروش- مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان تهران

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

مهزاد رضایی

24

سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

تبيين نقش مدیریت اخلاق حرفه اي در استراتژی بنگاههاي اقتصادي در كلاس جهاني

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

هاجر باقر زاده

25

همایش ملی مدیریت و حسابداری

تاثیر فناوری اطلاعات بر کارافرینی زنان در ایران

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

سهیلا رفیعی

26

اولین همایش ملی توانمند سازی و کار افرینی روستایی در ایران

ارائه مدل مناسب برای توسعه ی بخش کشاورزی با رویکرد بررسی تطبیقی کشورهای چین، مالزی، هند،   کره جنوبی و ترکیه

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

سيد محمد قاري نيا

27

کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقش سیستم اطلاعاتیEIS در بهبود عملکرد مدیران شرکت های برق منطقه ای

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

محمود دشت بزرگ

28

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت دانش در سازمان

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

فرشته ابراهیمی

29

دومين همايش ملي، پژوهش هاي كاربردي در علوم مديريت و حسابداري -دانشگاه تهران

نقش مديريت بحران در کاهش تلفات جاني هنگام وقوع حوادث

(مطالعه موردي: شرکت بهره برداری مترو تهران)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

مائده سادات عظیمی

30

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

طراحی سیستم خبره به منظور عیب یابی تجهیزات بر مبنای مدیریت دانش(مطالعه موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان(

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

نیما داوری

31

اولین همایش ملی دستاورد های نوین در علوم مدیریت و حسابداری

بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی در رسیدن به اهداف سازمان(مطالعه موردی : سازمان توسعه تجارت ایران)

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

مرجان فنایی اقدم

32

اولین همایش ملی مدیریت تحول در سازمانها با رویکرد مدیریت تحول

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار سازمانهای خصوصی و میزان رضایت مندی شغلی کارکنان: مطالعه موردی بخش فناوری اطلاعات شرکت نگین پارس

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

رقیه حسینی

33

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها

مطالعه تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر فرایند های گردشگری

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

مریم حیدری

34

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

بررسی تاثیر پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر ارتقاء مهارتهای مدیریتی :مطالعه موردی شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

ریحانه آزاد

35

کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهینه سازی مصرف انرژی خورشیدی

دکترمحمدرضا یاورزاده

92

فاطمه رضایی کلج

36

سومین همایش ملی علوم نوین

بررسی تاثیر نفوذ سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بهره وری در سازمان­ها

دکتر محمد رضا یاورزاده

92

فاطمه رضایی کلج

37

کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی

نفوذ فناوری اطلاعات بر وضعیت آلودگی هوا

دکترمحمد رضا یاورزاده

92

فاطمه رضایی کلج

38

کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه

تئوری بازی ها و پیش بینی رویدادهای آینده

دکتر محمد رضا یاورزاده

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

فاطمه رضایی کلج

39

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

فناوری اطلاعات ، توسعه دهنده کارآفرینی استراتژیک

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

فاطمه رضایی کلج

40

سومین کنفرانس ملی آینده پژوهی

آینده پژوهی از قابلیت فردی تا اجتماعی

دکتر محمد رضا یاورزاده

92

فاطمه رضایی کلج

41

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

چالش­های خلاقیت پایدارسازمانی در سازمان­های دولتی و راهکارهای آن

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

فاطمه رضایی کلج

42

اولین کنگره سراسری فناوری­های نوین ایران

برنامه ریزی منابع سازمان، پیشرانِ توانمند سازی منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار

دکتر محمد رضا یاورزاده

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

فاطمه رضایی کلج

43

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

تاثیر شیوه ارزیابی مدیریت دانش بر توانمند سازی منابع انسانی در سازمان (با رویکرد کارت امتیازی متوازن)

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

فاطمه رضایی کلج

44

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

چاالش های خلاقیت پایدار سازمانی در سازمانهای دولتی و راهکارهای آن

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

مریم نیکجو

45

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

توسعه فناوری شناسایی با فرکانسهای رادیویی در مدیریت کسب و کار هوشمند

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

زهرا علی بابایی

45

Academic Journal of research in Economics& Management-International Journal

Radio Frequency Identification Technology Development in Business intelligence

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

زهرا علی بابایی

46

سومین همایش ملی آینده پژوهی

مجموعه روش‌های پیش بینی چگونه برگزیده شده اند؟

دکتر محمد رضا یاورزاده

92

زهرا علی بابایی

47

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

RFID Technology hidden loop to optimize energy intelligent building productive and non-productive

-

92

زهرا علی بابایی

48

کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران

فناوری RFID حلقه پنهان بهینه سازی انرژی ساختمان­های هوشمند مولد و غیر مولد

-

92

زهرا علی بابایی

49

سومین همایش ملی آینده پژوهی

اشتراکات برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی:
مکمل‌های روش شناختی

-

92

زهرا علی بابایی

50

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنابع

تبیین جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک در چالشهای سایبری بانکداری مجازی

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

زهرا علی بابایی

51

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت بر ساختار سازمانی و نیروی انسانی با رویکرد سازمان مجازی

-

92

زهرا علی بابایی

53

سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

تبیین جایگاه مدیریت دانش در راستای دستیابی به تعالی فرهنگ سازمانی با رویکرد منابع انسانی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

زهرا علی بابایی

54

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

ارائه یک استراتژی مدیریتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ با استفاده از تکنیک های داده کاوی

دکتر علیرضا همتی

92

زهرا علي بابايي

55

مجله پژوهش هاي مديريت و حسابداري

بکارگيري فناوريRFID در دولت الکترونيک:مسائل و چالشها

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

زهرا علي بابايي

56

مجله پژوهش هاي مديريت و حسابداري

بررسي تطبيقي استاندارهاي مديريت پروژه Iso 21500 و PMBOK با رويکرد ISMS

دکتر ساناز نيک قدم

 92

زهرا علي بابايي

57

همایش گسست نسلها، چالش ها و راهکارها در آموزش و پرورش

بررسی میزان کاهش گسست نسلها در تقابل سواد رسانه ای و فضای مجازی

-

92

زهرا علي بابايي

58

کنفرانس بين المللي وب پزوهي

مقايسه تطبيقي تکنيک هاي مدل سازي در کاوش معناگراي تصاوير در وب جهان گستر

دکتر عليرضا همتي

92

نسيبه رهبر

زهرا علی بابایی

58

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

پیاده­سازی شبکه­های دانشِ وب­محوردر سازمان­های دانش بنیان

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

نسیبه رهبر

59

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی دانش

مطالعه تطبیقی چارچوبهای نوین بازنمایی دانش در وب معنایی

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

نسیه رهبر

60

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اقتصاد

بررسی چالشهای امنیتی موجود در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی بر بستر رایانش ابری

دکتر لیلا جنتی

92

نسیبه رهبر

61

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اقتصاد

حافظه سازمانی ، پیشران مزیت رقابتی در محیط های اقتصادی دانش بنیان

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

نسیه رهبر

 62

اولين کنفرانس سراسري فناوري هاي نوين ايران

نقش ساختمانهاي هوشمند در بهره وري و کسب مزيت رقابتي

دکتر ساناز نيک قدم

دکتر فاطمه سليماني روزبهاني

92

منا احترامي

63

کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران

نفوذ فناوری اطلاعات بر وضعیت آلودگی هوا

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

سحر احمدی پور

64

سومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

بررسی تاثیر نفوذ سیستم اطلاعات مدیریت بر میزان بهره وری در سازمان ها

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

سحر احمدی پور

65

کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهینه سازی مصرف انرژی خورشیدی

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

سحر احمدی پور

66

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری – اولین کنفرانس ملی مهندسی، علوم اجتماعی و محیط زیست

سیستم های اطلاعات مدیریت پشتیبان قدرتمند منابع انسانی سازمان

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

مرضیه چهارمحالی

67

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

نقش مراکز داده در مدیریت جریان داده های سازمان های یادگیرنده

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

مهرداد احمدی بلوطکی

68

همایش سراسری مباحث کلیدی در مدیریت

نقش مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار بر چابک سازی سازمان

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

اعظم دهباشی

69

همایش سراسری مباحث کلیدی در مدیریت

تاثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در تببین استراتژی شرکت های تولیدی

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

محمود نجات ثابت

70

دومین همایش داخلی حسابداری مدریت اقتصاد

بررسی ارتباط رفتار شهروندی و سبک رهبری خدمتگزار با رضایت مشتریان (مظالعه موردی بانک انصار )

مهندس حسن علی آبادی

92

محمد علی محمد زاده

71

دومین همایش داخلی حسابداری مدریت اقتصاد

ارائه مدلی در راستای تصمیم گیری مؤثر در انتخاب رسانه های تبلیغاتی توسط برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی یک شرکت تولیدی کاشی و سرامیک)

مهندس حسن علی آبادی

92

عباس پور مختاری

72

سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت

تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی هتل های شهر اصفهان )

مهندس حسن علی آبادی

92

احمد محمدی فرد

73

سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت

تجدید ساختار و ایجاد رقابت در صنعت برق (مطالغه موردی بازار برق ایران)

مهندس حسن علی آبادی

92

محمود دشت بزرگ

74

سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت

بررسی تأثیر تبلیغات بر میزان فروش تلویزیون های خارجی در ایران (مطالعه موردی نمایندگی های تلویزیون LG )

مهندس حسن علی آبادی

92

حامد الیاسی

75

دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار

نقش سازمان تجارت جهانی در جهت منافع اقتصادی

اقتصادی به ویژه صنایع کشور

مهندس حسن علی آبادی

92

شهروز   کاووسی

76

سمپوزیم بین المللی علوم مدیریت

نقش فناوری اطلاعات در بازاریابی

مهندس حسن علی آبادی

92

فرشید موفق

77

همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

بررسی نگرش نسبت به تبلیغات ( مطالعه موردی : مشتریان فروشگاه شهروند )

مهندس حسن علی آبادی

92

سهیلا قریشی

78

کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت

سناریونگاری و کمک به تصمیم گیری کم خطاتر در شرایط مبهم

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

فرزانه آذری یکتا

79

سومین همایش ملی آینده پژوهی

سناریونگاری، ابزار تصمیم گیری برای آینده های مبهم

دکتر محمدرضا یاورزاده

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

فرزانه آذری یکتا

80

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کرآفرینی و توسعه اقتصادی

امنیت فیزیکی داده های سازمانی چالش پنهان مزیت رقابتی پایدار

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

فرزانه آذری یکتا

81

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تاثیر به کارگیری شبکه های TC و ZC در اثربخشی محیط های آموزشی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

فرزانه آذری یکتا

82

کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

بررسی اثر بخشی تبلیغات تلویزیونی و الکترونیکی بر جذب مشتری (مطالعه موردی بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف)

مهندس حسن علی آبادی

92

فرزانه آذری یکتا

83

سومین همایش ملی آینده پژوهی

سناریونگاری،روشی برای پشتیبانی از برنامه­ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

فرزانه آذری یکتا

84

اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

بازاریابی بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی و عوامل موثر بر آن

مهندس حسن علی آبادی

92

فرزانه آذری یکتا

85

کنفرانس بین المللیمدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

پیش بینی ارزیابی شاخص تمایلات اقتصادیبرای اقتصاد کره

دکتر محمدرضا یاورزاده

92

فرزانه آذری یکتا

86

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

مدیریت منابع انسانی راز اقتدار در بازارهای هدف

-

93

سید هادی موسوی نیا

87

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

بررسی نقش آینده پژوهی در مدیریت بحران سازمانی

-

93

سید هادی موسوی نیا

88

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان

-

93

سید هادی موسوی نیا

89

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

بررسی نقش آموزش الکترونیکی در فرآیند مدیریت دانش سازمانی

-

93

سید هادی موسوی نیا

90

اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت

خصوصیات تأثیرگذار رهبران دانشی بر ارتقاء مدیریت دانش سازمانی

-

93

سید هادی موسوی نیا

91

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

سرمایه فکری و نقش آن در مدیریت تحول

-

93

سید هادی موسوی نیا

92

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

بررسی راهکاری بهبود زنجیره تأمین مالی

-

93

سید هادی موسوی نیا

93

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

نقش آینده پژوهی در تغییر رویکرد شیوه آموزش

-

93

سید هادی موسوی نیا

94

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

سرمایه فکری و نقش آن در ارزش آفرینی سازمانی

-

93

سید هادی موسوی نیا

95

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

RFID Technology hidden loop to optimize energy intelligent building productive and non-productive

-

92

سهیلا آزاده

96

کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران

فناوری RFID حلقه پنهان بهینه سازی انرژی ساختمان­های هوشمند مولد و غیر مولد

-

92

سهیلا آزاده

97

کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اقتصاد

بررسی چالشهای امنیتی موجود در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی بر بستر رایانش ابری

دکتر لیلا جنتی

92

مریم حیدری

98

اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران

تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی کارکنان موسسات آموزش عالی

دکتر فاطمه سلیمانی روزبهانی

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

92

محمد جواد

ابراهیم شمیرانی

99

کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و علوم اقتصادي جزيره کيش

بررسي رابطه توانمندسازي منبع انساني و بهبود کيفيت کار در سازمان

مطالعه موردي: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي


دکتر محمدرضا ياورزاده

92

مهدي مقدسي

100

کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش

بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي کارکنان و تعارض سازماني، مطالعه موردي: شرکت ملي نفت - نفت خزر

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

ندا بشاک

101

کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش

بررسي رابطه بين خلاقيت و انگيزه کارکنان براي نوآوري در سازمان، مطالعه موردي: پروژه نيروگاه سيکل ترکيبي پرند

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

سعيد محمدي دوغايي

102

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

تاثیر رابطه ی سیستم مدیریت کیفیت با بهره وری در صنایع هوایی، مطالعه موردي: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

آرميتا هوشمندکيا

103

اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

تأثیر سرعت ارائه خدمات بر رضایتمندی مشتریان ، مطالعه موردی : بانک پارسیان شعبه طالقانی قزوین

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

سعيد گودرزوند چگيني

104

اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

نقش فناوری اطلاعات در بهبود پاسخگویی به مشتریان در صنعت بانکداری

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

روزبه شهريارزاد

105

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارکنان، مطالعه موردی: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه شمال غرب کشور

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

رضا گل محمدي

106

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

بررسی شاخص های موثر در نظام تشویق و تنبیه و ارزیابی عملکرد دوره ای، مطالعه موردی: گروه تجاری هلدینگ دریایی ایران

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

مهران يوسف نيا

107

اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر سبک رهبری

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

عليرضا حجازي اصفهاني

108

کنفرانس مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی جزیره کیش

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بهینه سازی تولید

مورد مطالعه: شرکت موتور سازان آسمان یزد

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

مهشيدالسادات حسيني نژاد

109

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

بررسي تاثير يادگيري الکترونيک بر تحول سازماني؛ مطالعه موردي:شرکت نفت استان گيلان

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

يلدا بادي اللهي

110

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

بررسي تاثير وضعيت استخدامي بر رضايت شغلي کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

غلامرضا نصرتي

111

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

بررسی تأثیر شایسته سالاري بر رضایت مندي کارکنان
مطالعه موردي:اداره منابع طبیعی استان کرمانشاه (شهرستان سنقر)

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

حامد اکبري

112

اولين همايش ملي ايده هاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد

بررسي تاثير جو سازمان برعملکرد کارکنان، مطالعه موردي: شرکت سهامي فرش ايران

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

زهره اکبري

113

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی

تاثير الگوي رفتار سازماني بر فرايند گرايي سازمان، مطالعه موردي: گروه صنعتي لاستيک بارز

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

آزاده وجودي

114

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

تاثير فشارهاي شغلي بررضايت شغلي بين کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

فريبا فهيمي

115

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

رابطه اعتياد به کار با ويژگي هاي رفتاري کارکنان، مطالعه موردي: پا تي کا پوشاک

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

بنفشه عقبائي

116

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

مديريت ريسک و نقش آن در کسب و کار الکترونيک

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

حسن پورعلي فومني

117

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسي نقش مديريت منابع سازمان(ERP) بر هوشمندي کسب و کار(BI)

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

سودابه ربيعي

118

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وري در شرکت ساپکو

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

غلامرضا محمدی حسن آبادی

119

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسی مولفه هاي تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

مهدي قوي پنجه

120

دومين کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيک هاي مديريت

ارزيابي اقتصادي مدل تلفيقي سيستم هاي GPS، GIS، GSM در مديريت منابع آب زيرزميني ايران

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

يوکابد ولي زاده

121

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

رتبه بندی موانع پیاده سازی مدیرت دانش در صنایع با استفاده از تکنیک تاکوچی: مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

شيوا ملکي

122

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسی تاثیر انگیزه کارکنان در تحقق اهداف سازمانی، مطالعه موردي دادگستري کل استان گیلان(کارکنان مرکز استان)

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

حسين عليدوست

123

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسی نقش فرهنگ در بهبود عملکرد فرآیندهاي مدیریتی

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

سرور زابلي

124

اولين همايش بين المللي حسابداري، حسابرسي، مديريت و اقتصاد

بررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر ابعاد عملکرد سازماني، مورد مطالعه: سازمان تامين اجتماعي شهر اردبيل

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

احد افسون

125

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

مدیریت ارتباط با مشتري و نقش فنآوري اطلاعات در پیشبرد آن، مطالعه موردي : اداره کل پست استان همدان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

محمد قرباني

126

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسی رابطه بین ماهیت شغل ورضایت شغلی ، مطالعه موردي: اداره کل پست استان تهران- منطقه 15 پستی

دکترمحمدرضا ياورزاده

93

مهدي دهقاني

127

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

برنامه ریزي استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

ليلا آقايي

127

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسی رابطه توانمندسازي کارکنان و کیفیت محصولات تولیدي، مطالعه موردي ؛ شرکت خودروسازي سایپا

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

حسين کياني سام

128

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسی نقش توسعه شخصیت فردي کارکنان و مدیران درموفقیت سازمان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

حمیده کریمی

129

اواين همايش بين البللي حسابداري، حسابرسي، مديريت و اقتصاد

مهندسي اجتماعي مخرب ضعيف ترين حلقه امنيتي کارت هاي الکترونيکي بانکي

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

معصومه خداکرمي

130

کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و سيستم هاي مالي

بررسي رابطه ابعاد جذابيت وظيفه اي بر رضايت شغلي کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

معصومه خداکرمي

131

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربیتی

شناسایی و تعیین راهکارهاي پیاده سازي موفق مدیریت دانش در سازمان ها

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

93

هانیه ضیائی سروینه باغی

132

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابدای و علوم اقتصادی جزیره کیش

تأثیر آموزش ضمن خدمت منابع انسانی بر بازدهی کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

نادر فرحناکی

133

کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابدای و علوم اقتصادی جزیره کیش

بررسی درک کاربران از سیستم مدیریت ارزیابی عملکرد بر انگیزش
کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

نادر فرحناکی

134

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربیتی

بررسی تاثیر نگرش کارآفرینی در عملکرد صنایع تولیدي کوچک، مورد مطالعه : شرکت سایپا شهرستان لنگرود

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

ساره شهداب لنگرودي

135

اولين کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربيتي

بررسي رابطه کيفيت ارائه خدمات و رضايتمندي مشتريان، مطالعه موردي:شرکت مخابرات گيلان

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

ساسان شافعي

136

دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در علوم انساني

شناسايي عواملکاهش مقاومت کارکنان در پياده سازي مديريت دانش

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

هانيه ضيائي سروينه باغي

137

کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

چالش هاي پياده سازي سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري در سازمانهاي ايراني و راهکارهاي مقابله با آنها

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

مريم سادات ميرزاده

138

دومين کنگره بين المللي علوم رفتاري

تاثير فرهنگ بر رفتار سازماني

_

93

ليلا آقايي- شقايق منصوريان معين-مريم سادات ميرزاده

139

کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات

داده کاوي ابزار جذاب رتبه سنجي اعتباري مشتريان جهت ارتقا مديريت روابط مشتريان سازمان ها

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

زهره قره چايي

140

The 5th International Conference onEconomics, Management and Agricultural Sciences

Effect of ERP software in the agility of small organizations Studied: Samim Co.

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

عليرضا حجازي اصفهاني

141

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری، مطالعه موردی: بانک صادرات سرپرستی مرکز تهران

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

سهيلا آزاده

142

کنفرانس بین المللی حسابداری،حسابرسی، مدیریت و اقتصاد

بررسی عوامل موثر در موفقیت انتقال تکنولوژی و تجاری سازی

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

سهيلا آزاده

143

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات

نقش سیستم­های اطلاعاتی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان­ها

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

مهدي قوي پنجه

144

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات

بکارگيري سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان به منظور کسب مزيت رقابتي

دکتر ليلا جنتي

93

مهدي قوي پنجه

145

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی

چالش هاي پیاده سازي فناوريRFID در فروشگاه هاي خرده فروشی و راه کارهاي مقابله با آنها

-

93

داريوش حجرگشت

146

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی

بررسي رابطه بين نارضايتي شغلي و سلامت عمومي کارکنان

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

جواد رحيم

147

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی

بررسی نقش مدیریت دانش دربهبود فرایند آموزش دانشجویان دوره روزانه دانشگاه های مادر

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

سيد هادي موسوي نيا

148

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی

شبکه هاي اجتماعي وب محور ابزار نوپاي انتقال و آموزش دانش هاي بنيادي

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

سيد هادي موسوي نيا

149

کنفرانس بين المللي مديريت، اقتصاد و مهندسي صنايع

تاثير فرهنگ سازماني بر خلاقيت کارکنان،

مورد مطالعه: شرکت لاستيک بارز

دکتر محمدرضا ياورزاده

93

زينب محسن زاده

150

International Journal of Advanced Networking and Applications

(Impact Factor: 3.462)

The use of Monte Carlo simulation in quantitative risk assessment of IT projects

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

92

نسيبه رهبر نودهي

151

کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

بررسی کاربری تکنیکهای داده کاوی در ارتقای موثر مدیریت ارتباط با مشتریان

دکتر عليرضا همتي

92

نسيبه رهبر نودهي

مريم حيدري

152

کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

چالش های پیاده سازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای ایرانی وراهکارهای مقابله با آنها

دکتر ساناز نيک قدم حجتي

93

مريم سادات ميرزاده

153

دومين کنگره علوم رفتاري

تاثير فرهنگ بر رفتار سازماني

-

93

ليلا آقايي- شقايق منصوريان معين-مريم سادات ميرزاده

154

اولين کنفرانس سراسري مديريت و کارآفريني درشرايط اقتصاد مقاومتي

تاثير آموزش کارآفريني در دانشگاه علمي-کاربردي بر کارآفريني دانشجويان دکتر محمدرضا ياورزاده

93

داريوش حجرگشت

155

ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

ارزیابی عوامل موثر بر ایمنی کارکنان در صنعت گاز

مطالعه موردی:شرکت گاز خراسان رضوی

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

علیرضا صبوری

156

مجله علمی تخصصی پژوهشها مدیریت و حسابداری

وب معنایی پیشران مدیریت کارای دانش در پورتالهای اطلاعات سازمانی

دکتر فاطمه سليماني روزبهاني

92

نسيبه رهبر نودهي

157

کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد وحسابداري

بررسی تاثیرفناوري اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع

(مورد مطالعه:بانک صادرات سرپرستی مرکز تهران)

دکتر عليرضا خزايي

92

سهيلا آزاده

158

کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد وحسابداري

بررسي تاثير اجراي 5s بر ايمني کارمندان

مطالعه موردي:سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

دکتر عليرضا خزايي

92

مهدي مقدسي

سعيد محمودي دوغايي

159

Journal of Research in Business, Economics and Management

Development of a Model for Identification of Reasons for Deviation in Forecasts

دکتر محمد رضا یاورزاده

دکتر یاشار سلام زاده

92

فرزانه آذری یکتا

160

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر بهره وری صنایع

-

92

مهدي مقدسي

161

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد و ساختار سازمانی

-

92

مهدي مقدسي

162

International Journal of Economics, Commerce & ManagementInternational Journal of Economics, Commerce & Management

Measurement of organizational maturity in knowledge management implementation
Case study: Iran Power Development Company

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

محمود دشت بزرگ

163

International Journal of Social Sciences and Humanities Research

Investigating The Effects of Knowledge Management to Customer Relationship Management (Case Study: Bank Saderat under The Supervision of Central Tehran Branch)

دکتر محمدرضا ياورزاده

92

سهيلا آزاده

164

International Journal of Economics, Commerce and Management

Ranking Factors Affecting Supply Chain Management in Industries

(Shokoohiyeh Industrial Town: A Case Study(

دکتر علیرضا ربیع

علیرضا خزایی

92

سهيلا آزاده

165

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران

استفاده از استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

(ISO 17799) و تاثیر آن بر افزایش سطح ایمنی در صنعت بانکداری

_

92

سهيلا آزاده

166

 

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی (ترکیه، استانبول)

 

رتبه­ بندی عوامل مؤثر بر ایمنی کارکنان در صنعت نفت

عليرضا خزايي

دکتر عليرضا ربيع

92

آرميتا هوشمندکيا

167

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی

اهمیت داده کاوي در مدیریت منابع اطلاعات سیستم بانکی ایران

دکتر علیرضا همتی

92

محمد جواد ابراهیم شمیرانی

168

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی

در بانک هاي ایرانی (KM) چالش هاي استقرار مدیریت دانش

فاطمه سلیمانی روزبهانی

92

محمد جواد ابراهیم شمیرانی

169

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی

در نظام آموزش عالی ایران ERP چالش ها و راهکارهاي مدیریت پروژه هاي

ساناز نیک قدم حجتی

92

محمد جواد ابراهیم شمیرانی

170

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع

موانع استقرار نرم افزار هاي يکپارچه در امور مالي سازمان هاي دولتي ايران

-

92

محمد جواد ابراهیم شمیرانی

171

کنفرانس ملي آموزش و توسعه منابع انساني

نقش رضايت شغلي بر شادکامي منابع انساني

لطف اله عليپور

93

سرور زابلي

172

دومين کنفرانس صنعت پخش ايران

کانال هاي توزيع کالا و نقش آن در توسعه فروش و بازاريابي

-

93

مريم سادات ميرزاده

173

اولين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع،مديريت و حسابداري

بررسي نقش مديريت منابع انساني در بهره وري نيروي انساني (مورد مطالعه: موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه شمال غرب کشور)

لطف اله عليپور

93

رضا گل محمدي

174

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی

تدوین استراتژی های کسب و کار و وظیفه ای

مورد مطالعه: موسسه
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور

-

93

رضا گل محمدي

175

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری

ترازیابی و مقایسه پایگاه های اطلاعاتی با توجه به ماهیت داده ها در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی

عليرضا همتي

93

معصومه خداکرمي

176

 

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری

 

تاثیر فناوری اطلاعات در بازاریابی سبز 

عليرضا همتي

93

معصومه خداکرمي

177

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان
مورد مطالعه شرکت سیمرغ واحد خراسان

لطف اله عليپور

93

جواد رحيم

178

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت ، حسابداری و علوم اجتماعی  تاثیر قوانین استخدامی بر افزایش سطح مشترک منافع بین کارکنان و سازمان  لطف اله عليپور
93
 سودابه ربيعي  179