یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶
 
 

شورای درسیاران

موسسه آموزش عالی فارابی

 

گروه مدیریت اجرایی

 

 محمد هادی استاد آهنگر

 کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

 مدیر بازرگانی خارجی - شرکت برنز شرق

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۷

 

 مهندس احمد رضا توکل

 مهندس کامپیوتر - نرم افزار

 مدیریت مهندسی سازمان و سیستم ها / اداره فرآیندهای اداری و مالی - سایپا

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۷

 

  وحیده دائمی

  کارشناس مدیریت بیمه

  کارشناس فنی تخصصی بیمه - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۷

 

 مهندس یاسر رضایی

 مهندس عمران - عمران

 مدیر تیم کنترل پروژه - شرکت پیشگامان عصر خرد / مدیر آموزش - موسسه آموزش عالی فارابی

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۷

 
   

 مهندس فاطمه شرفی فرزاد

 مهندس برق - مخابرات

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۸

 

 مهندس آناهیتا شریفی میلانی

 مهندس برق - مخابرات

 کارشناس فناوری اطلاعات - شورای اسلامی شهر تهران

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۸

 

 

 حسن علی آبادی

 کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 کارشناس مسئول آزمایشگاه - شرکت پگاه خراسان / مدرس علوم آزمایشگاهی - دانشگاه زابل

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۷

 

 تینا متین

 کارشناس کتابداری پزشکی

 معاونت توسعه بازار و کارآفرینی - شرکت ساپتا / مدرس زبان انگلیسی - موسسه سفیر

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۷

 

 

 فائزه هدایت نظری

 کارشناس مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - ۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه مدیریت فناوری اطلاعات

 

 سید مصطفی آرمون

کارشناس مدیریت صنعتی

 مدرس دانشگاه - دانشگاه علمی کاربردی دزفول / دانشگاه پیام نور شوش

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۳۸۸

 

 

 مهندس میلاد درویش

 مهندس برق - قدرت

کارشناس و طراح بخش تاسیسات زیربنایی - شرکت طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیاOTEC / دستیار مدیر در امور اجرایی - موسسه آموزش عالی فارابی

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۳۸۷

 

 مهندس احمد شعرا

 مهندس علوم کامپیوتر

 مدیر داخلی - شرکت مدیریت مشاوره مبنانگار فارسی

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۳۸۷

 

 زهرا شوشتری

 کارشناس آمار

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۳۸۷

 

 میلاد فروزش

 کارشناس مدیریت بازرگانی

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۳۸۷

 

 دانیال چابرا

 کارشناس کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

 مدیر بازرگانی - شرکت تامین طب 

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۳۸۷

 

 مریم یغما

 کارشناس مدیریت بازرگانی

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات - ۱۳۸۸