چهارشنبه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۶
 

استادان موسسه آموزش عالی فارابی

 دکترعیسی ابراهیم زاده - موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی 

 

 دكتر شعبان الهي - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر فاروق امين مظفري - عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
   

 دكترعلي اكبر جلالي - دانشيار دانشگاه علم و صنعت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی

 

 دكتر عليرضا ربيع - موسسه آموزش عالي فارابي

 عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی

  

 دكتر حميدرضا ربيعي - رئيس مركزفناوري اطلاعات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف

 عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی

 دكتر محمد حسن شفازند - دانشگاه شهيد باهنراین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر حامد علوي - دانشگاه قفقاز این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر احمد غفاريان - ایالات متحده آمریکا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دكتر مقصود فراستخواه - عضو هيئت علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

 عضو هیئت امناء - موسسه آموزش عالی فارابی

 
 دکتر محمد قهرمانی - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكترعلي كرمانشاه - دانشيار دانشگاه صنعتي شريف این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر اردشير لهراسبي - دانشگاه ایلی نوئی آمریکا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر فرد معاون زاده - دانشگاه ام آي تي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر فرخ هرمزي - دانشگاه پيس آمریکا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

دكتر عليرضا ياري - مركز نحقيقات مخابرات ايران  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر منوچهر رياحي - موسسه آموزش عالي فارابي  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 Dr. Riahi

 دكتر احمد عظيمي بلوريان - موسسه آموزش عالي فارابي

 عضو هیئت امناء - موسسه آموزش عالی فارابی

azimi 100

دكتر مريم خالقي - موسسه آموزش عالي فارابي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 Dr. Khaleghi

دکتر مهران نجاتی -دانشگاه ECU استرالیا - موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

f1

  دکتر محمد حسن کارگر - موسسه آموزش عالی فاربی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Karegar100

دکتر لیلا جنتی - موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Dr Jannati

"این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  دکتر علیرضا طاهر نژاد -

موسسه آموزش عالی فارابی

100طاهر نژاد

دکترنيما ميرستوده  -  سيدني - استراليا - موسسه آموزش عالي فارابي -  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 

  دکتر یاشار سلام زاده -موسسه آموزش عالی فارابی - این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دکتر محمد رضا یاور زاده -  موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  دکتر ساناز نیک قدم حجتی -  موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

nikghadam

علی رضا همتی -کاندیدای دکتری- موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Hemati

سارا مهابادی - کاندیدای دکتری - موسسه آموزش عالی فارالی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 فاطمه سلیمانی روزبهانی- دانشجوی دکتری - موسسه آموزش عالی فارالی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Soleymani

 علیرضا خزایی - دانشجوی دکتری - موسسه آموزش عالی فارابی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 khazaiR

لطف اله علي پور- کانديداي دکتري - موسسه آموزش عالي فارابي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 Untitled-1

کياوش جهانپور-کانديداي دکتري-موسسه آموزش عالي فارابي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جهلنپور

فاطمه اسکندر-کانديداي دکتري-موسسه آموزش عالي فارابياین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

1

نازنين تيموري-کانديداي دکتري-موسسه آموزش عالي فارابي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

teimouri