شنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
 

استادان موسسه آموزش عالی فارابی

 دکترعیسی ابراهیم زاده

 

 

 دكترعلي اكبر جلالي 

 

 

 مرحوم دكتر عليرضا ربيع

بنیان گذار موسسه آموزش عالی فارابی

  

 دكتر حميدرضا ربيعي

 

 دكتر مقصود فراستخواه - موسسه آموزش عالی فارابی

 

دكتر عليرضا ياري - موسسه آموزش عالی فارابی

 

 دكتر احمد عظيمي بلوريان

 موسسه آموزش عالی فارابی

azimi 100

دکتر مهران نجاتی

 mehran.nejati@gmail.com

f1

  دکتر محمد حسن کارگر 

mhkargar@gmail.com

Karegar100

دکتر لیلا جنتی 

leila.jannati@gmail.com

Dr Jannati

دکتر علیرضا طاهر نژاد

tahernejad2020@gmail.com

 

 

100طاهر نژاد

  دکتر یاشار سلام زاده

yasharsalamzadeh@gmail.com

 

دکتر محمد رضا یاور زاده

m.reza.yavarzadeh@hotmail.com

دکتر ساناز نیک قدم حجتی

sanaznik@hotmail.com

nikghadam

دکتر علی رضا همتی

 

Hemati

  فاطمه سلیمانی روزبهانی کاندیدای دکتری

fa.solaymani@gmail.com

Soleymani

 علیرضا خزایی کاندیدای دکتری

khazaei93@hotmail.com

 khazaiR

لطف اله علي پور کاندیدای دکتری

alipourlotf@gmail.com

 alipoor

دکتر کياوش جهانپور

jkiarash@yahoo.com

جهلنپور

فاطمه اسکندر کاندیدای دکتری

f.eskandar1359@gmail.com

1

نازنين تيموري کاندیدای دکتری

teimouri.mba87@yahoo.com

teimouri