یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶
 
 

استادان موسسه آموزش عالی فارابی

 دکترعیسی ابراهیم زاده - موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی 

 

 دكتر شعبان الهي - عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر فاروق امين مظفري - عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
   

 دكترعلي اكبر جلالي - دانشيار دانشگاه علم و صنعت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی

 

 دكتر عليرضا ربيع - موسسه آموزش عالي فارابي

 عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی

  

 دكتر حميدرضا ربيعي - رئيس مركزفناوري اطلاعات پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف

 عضو هیئت موسس - موسسه آموزش عالی فارابی

 دكتر محمد حسن شفازند - دانشگاه شهيد باهنراین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر حامد علوي - دانشگاه قفقاز این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر احمد غفاريان - ایالات متحده آمریکا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دكتر مقصود فراستخواه - عضو هيئت علمي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

 عضو هیئت امناء - موسسه آموزش عالی فارابی

 
 دکتر محمد قهرمانی - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكترعلي كرمانشاه - دانشيار دانشگاه صنعتي شريف این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر اردشير لهراسبي - دانشگاه ایلی نوئی آمریکا این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
 دكتر فرد معاون زاده - دانشگاه ام آي تي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

دكتر عليرضا ياري - مركز نحقيقات مخابرات ايران  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دكتر منوچهر رياحي - موسسه آموزش عالي فارابي  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 Dr. Riahi

 دكتر احمد عظيمي بلوريان - موسسه آموزش عالي فارابي

 عضو هیئت امناء - موسسه آموزش عالی فارابی

azimi 100

دكتر مريم خالقي - موسسه آموزش عالي فارابي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 Dr. Khaleghi

دکتر مهران نجاتی -دانشگاه ECU استرالیا - موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

f1

  دکتر محمد حسن کارگر - موسسه آموزش عالی فاربی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Karegar100

دکتر لیلا جنتی - موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Dr Jannati

دکتر علیرضا طاهر نژاد

 

100طاهر نژاد

دکترنيما ميرستوده  -  سيدني - استراليا - موسسه آموزش عالي فارابي -  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 

  دکتر یاشار سلام زاده -موسسه آموزش عالی فارابی - این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

دکتر محمد رضا یاور زاده -  موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دکتر ساناز نیک قدم حجتی -  موسسه آموزش عالی فارابی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

nikghadam

دکتر علی رضا همتی

استادیار مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Hemati

  فاطمه سلیمانی روزبهانی- دانشجوی دکتری - موسسه آموزش عالی فارالی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Soleymani

 علیرضا خزایی - دانشجوی دکتری - موسسه آموزش عالی فارابی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 khazaiR

لطف اله علي پور- کانديداي دکتري - موسسه آموزش عالي فارابي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 Untitled-1

دکتر کياوش جهانپور- این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جهلنپور

فاطمه اسکندر-کانديداي دکتري-موسسه آموزش عالي فارابياین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

1

نازنين تيموري-کانديداي دکتري-موسسه آموزش عالي فارابي این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

teimouri