پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
 
 

 

موسسه آموزش عالي فارابي وابسته به دانشگاه بين المللي ايران است كه زير نظر و با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دوره هاي آموزشي تكميلي بصورت اينترنتي ارائه مينمايد. دانشگاه بين المللي ايران در سال 2002 ميلادي در ايالات متحده آمريكا با مشاركت گسترده ايرانيان دانشگاهي آمريكاي شمالي تاسيس گرديد تا بعنوان بستر  مشاركت از راه دور متخصصان مقيم خارج در روند توسعه پايدار كشور عمل كند. انتقال توانمندي هاي علمي و فني ايرانيان خارج از كشور در پهنه هاي علوم و فنون نوين و ايفاي نقش سازنده در گذار به جامعه اطلاعاتي هدف بنيادين اين نهاد مي باشد.

The mission of IUI is to harness the research and scientific resources of the Iranian and the Middle Eastern Expatriates for the advancement of knowledge and education of students in science, technology, and other areas of scholarship that will best serve Iran and the Broader Middle East Region in the future. This University is committed to generating and disseminating knowledge, and to working with others to bring this knowledge to bear on Iran and the Middle East challenges. IUI is dedicated to providing its students with an education that combines rigorous academic study and the excitement of discovery with the support and intellectual stimulation of a diverse community. 

International University of Iran -- a non-profit education and research institute -- is fully accredited by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran as Farabi Virtual Institute of Higher Education. IUI is dedicated to advancing knowledge and educating students in science, technology, and other areas of scholarship that will best serve Iran and the Middle East in the future.  The University is organized into the following research and study areas:

1- Advanced Science and Technology:  Artificial Intelligence/ Information and Communication Technology/
    Biochemistry/ Genetics/ Medicine/ Robotics/ Aeronautics/ Nanotechnology/ Satellite and Space Technology/
    Environmental Control/ Recycling Technology
2- Iran and Middle East Heritage:  Arts/ Archeology/ Architecture/ History/ Language/ Literature/ Philosophy/ Religion
3- Environmental Management:   Air/ Desert/ Forest/ Sea / Soil/ Water
4- Natural Resources Management:  Oil and Gas/ Mines/ Marine
5- Production Management:  Agriculture and Fisheries/ Oil and Gas/ Petrochemicals/ Rug / Textile
6- Regional Studies: Social/ Economic/ Political/ Physical