جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶
 
 

 LOGO 1

موسسه آموزش عالي فارابي با دریافت موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1382 فعالیت اولیه خود را آغاز کرد و در سال 1394 موافقت قطعی دریافت نمود. در سال 1383 با مشارکت مخابرات آذربایجان شرقی مرکز فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی ایران را در تبریز تاسیس نمود که نخستین دوره های برخط همزمان با کاربرد ویدئو کنفرانس به تمام استانها ارائه شد. در همین زمان ارائه درس هاس تخصصی به دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان نیز برگزار گردید. همزمان با همکاری تنگاتنگ با مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در حوزه های مختلف یادگیری الکترونیکی فعالیت گسترده ای را در کارنامه خود جای داد. با تاسیس مرکز تحصیلات تکمیلی مدیریت، پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش عالی کشور در سال 1377 شروع و دوره های کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت اجرائی دایر شد. در سال های بعد، دوره های کارشناسی ازشد مدیریت صنعتی، مدیریت تکنولوژی و مدیریت بازرگانی نیز به آنها اضافه گردید.

 

 

موسسه آموزش عالي فارابي با دریافت موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1382 فعالیت اولیه خود را آغاز کرد و در سال 1394 موافقت قطعی دریافت نمود. در سال 1383 با مشارکت مخابرات آذربایجان شرقی مرکز فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی ایران را در تبریز تاسیس نمود که نخستین دوره های برخط همزمان با کاربرد ویدئو  کنفرانس به تمام استانها ارائه شد. در همین زمان ارائه درس هاس تخصصی به دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان نیز برگزار گردید. همزمان، با همکاری تنگاتنگ با مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در حوزه های مختلف یادگیری الکترونیکی فعالیت گسترده ای را در کارنامه خود جای داد. با تاسیس مرکز تحصیلات تکمیلی مدیریت، پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش عالی کشور در سال 1377 شروع و دوره های کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت اجرائی دایر شد. در سال های بعد، دوره های کارشناسی ازشد مدیریت صنعتی، مدیریت تکنولوژی و مدیریت بازرگانی بین المللی نیز به آنها اضافه گردید.