اطلاعیه دفاع از مقاله سمینار

اطلاعیه دفاع از مقاله سمینار:
به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۵ می رساند تاریخ دفاع از سمینار روزهای بیست و یکم و بیست و دوم تیرماه تعیین شده است.
• دانشجویانی مجاز به دفاع هستند که ضمن اخذ تاییدیه استاد راهنما یک نسخه از سمینار را در فرمت اعلام شده به همراه پاورپوینت تا قبل از روز شنبه ۱۶ تیرماه به ایمیل دانشگاه(farabi.service@gmail.com) ارسال نمایند.
• زمان در نظرگرفته شده برای هر دانشجو حداکثر ۱۵ دقیقه می باشد.
• دانشجویان موظف هستند در روز دفاع 2 نسخه پرینت (صحافی نشده) از فایل نهایی سمینار خود به همراه داشته باشند.
• به علاوه، یک نسخه ریز نمرات دوره کارشناسی ممهور به دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی جهت تحویل به مؤسسه به همراه داشته باشند.

نظرات برای این پست بسته شده است.