اطلاعیه ترم تابستانی

اطلاعیه ترم تابستانی
باطلاع دانشجویان عزیز می رساند، ترم تابستانی از تاریخ ۱۶ تیرماه شروع می شود و مدت زمان آن ۶ هفته است.

نظرات برای این پست بسته شده است.