دکتر محمد رضا یاور زاده
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
mryavarzadeh@farabi.ac.ir
مرحوم دكتر عليرضا ربيع
بنیان گذار موسسه آموزش عالی فارابی
دكترعلي اكبر جلالي
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
دکترعیسی ابراهیم زاده
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
علیرضا خزایی
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
akhazaei@farabi.ac.ir
دکتر کیارش جهان پور
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
رزومه استادkjahanpour@farabi.ac.ir
دكتر حميدرضا ربيعي
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
دکتر محمد حسن کارگر
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
رزومه استادmhkargar@farabi.ac.ir
دکتر لیلا جنتی
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
رزومه استادljanati@farabi.ac.ir
دکتر مینا بیگ
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
رزومه استادmbeig@farabi.ac.ir
سهیلا آزاده
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
رزومه استادsazadeh@farabi.ac.ir
فائزه هدایت نظری
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
رزومه استادfhedayatnazari@farabi.ac.ir
دکتر یاشار سلام زاده
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
دکتر نازنین تیموری
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
رزومه استادnteymouri@farabi.ac.ir
دكتر مقصود فراستخواه
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
دكتر عليرضا ياري
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
دکتر مهران نجاتی
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
دکتر ساناز نیک قدم حجتی
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
دکتر علی رضا همتی
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
arhemmati@farabi.ac.ir
فاطمه سلیمانی روزبهانی
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
fsoleymani@farabi.ac.ir
لطف اله علي پور
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
فاطمه اسکندر
برای مشاهده رزومه استاد روی لینک زیر کلیک کنید
feskandar@farabi.ac.ir